Zasada jednolitości budżetu - strona 22

Controlling - test z rozwiązaniem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Maślanka
 • Controlling
Pobrań: 5425
Wyświetleń: 15624

zapasu towarów w najmniejszym koszcie nabycia? FIFO; LIFO; średniej ważonej; Wśród zasad budżetowania...

Finanse publiczne, testy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Sowinski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1729
Wyświetleń: 3822

dla projektowania i uchwalania budżetu reguły rozliczeń między jednostkami gospodarki budżetowej, według zasad...

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

publicznych Zasady i kryteria finansowania programów wojewódzkich ze środków budżetu państwa NSRR opracowuje...

Wykład - agencja wykonawcza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Panfil
 • Finanse publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1407

państwa Organy uprawnione do tworzenia Na mocy odrębnej ustawy Powiązanie z budżetem Budżetowanie netto...

Budżet powiatów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

Budżet powiatów W myśl ogólnych zasad wyrażonych w Konstytucji RP, ogół mieszkań­ców powiatu...

Ustrojowe prawo administracyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 602

POJĘCIE I ZASADY USTROJOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Pojęcie Zagadnienia ustroju admin. publ...