Ustrojowe prawo administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrojowe prawo administracyjne - strona 1 Ustrojowe prawo administracyjne - strona 2 Ustrojowe prawo administracyjne - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE I ZASADY USTROJOWEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Pojęcie Zagadnienia ustroju admin. publ. obejmują ustrój urządzeń społecznych spełniających funkcje administracji oraz cały system organów, ich kompetencje wszystko prawnie unormowane).
Dzięki organom i prawu ustrojowemu możliwe jest urzeczywistnienie norm prawa materialnego i prawa o postępowaniu administracyjnym (ogólnym i egzekucyjnym).
Do zagadnień prawa ustrojowego należą zagadnienie dotyczące organów, urzędów, klasyfikacji organów, władztwa organizacyjnego, oraz zasad powiązań organów. Wykonywania administracji nie należy jednak łączyć tylko z organami, gdyż administrację mogą wykonać również zakłady administracyjne, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, korporacje, upoważnione osoby prywatne itd.
Aparat państwowy - określenie zbiorcze dla oznaczenia różnych jednostek organizacyjnych wykonujących funkcje administracji. Aparat tworzą więc podmioty o różnym charakterze (wymienione wyżej)
Przyczyny podziału aparatu na różne jednostki: Funkcjonalne - różne dziedziny wymagają różnych kwalifikacji, inne są np. w służbie zdrowia, inne w administracji obrony kraju. Terytorialne - ze względu na podział terytorialny, inną wagę spraw występujących np. w gminie czy w skali całego kraju Organizacyjne - inne są powiązania między organami samorządowymi, inne między samorządem a administracja rządową, inne między organami administracji rządowej wzajemnie.
Zasady powiązań podmiotów administracji Koncentracja - punkt ciężkości administrowania spoczywa w rękach organów naczelnych, centralnych. Ciężar administrowania znajduje się w rękach nielicznych organów. Organy niższe są silnie skrępowane, niesamodzielne Dekoncentracja - punkt ciężkości administrowania leży w organach terenowych, które wykonują przeważającą większość zadań administracji. Następuje przekazanie kompetencji do wykonywania spraw w dół, przy zachowaniu prawa organów wyższych do udzielania wytycznych, poleceń. Organy te mogą być jednak podporządkowane organom wyższym, mogą być uzależnione. Decentralizacja - trwałe przesunięcie ciężaru administrowania na organy niższych szczebli, połączone z wyposażeniem tych organów w prawnie zagwarantowaną samodzielność i niezależność. Jest to jakby rozszerzenie dekoncentracji i udzielenie organom samodzielności. W praktyce realizuje się poprzez zadania własne. Centralizacja - system organów jest zorganizowany w ten sposób, że podejmowanie decyzji należy wyłącznie do organów wyższych szczebli. Organy niższe maja jedynie pozycję organów przygotowujących rozstrzygnięcia. Koncentracja zbiega się z centralizacją, mówi się wówczas o centralistycznym systemie organizacji.


(…)

…. Może występować jako forma organizacyjna w admin. publ. W stosunkach pomiędzy poszczególnymi organami , jak i w wewnętrznej strukturze organów.
Zasada hierarchicznego podporządkowania przejawia się w dwóch zależnościach:
Służbowej - nie ma prawnego ograniczenia wydawania poleceń służbowych, organ podporządkowany nie jest wyposażony w samodzielność, w każdej sprawie może otrzymać polecenie służbowe
Osobistej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz