WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - strona 1 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - strona 2 WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA - strona 3

Fragment notatki:

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA OBLIGATORYJNE (czyli wydatki sztywne, które państwo musi ponieść)
Wydatki na zadania organów władzy państwowe, na dministrację rządową, na sądy i trybunały
Wydatki na finansowanie podmiotów świadczących usługi na rzecz społeczeństwa (np. na służbę zdrowia_
Wydatki na świadczenia społeczne
Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa (np. na oprocentowanie od skarbowych papierów wartośc.) WSPIERAJĄCE PROCESY GOSPODARCZE Dotacje inwestycyjne
Dopłaty do kredytów na wybrane cele
Wydatki na promocję transportu
Wydatki związane z poręczeniami państwowymi WG USTAWY O FINASACH PUBLICZNYCH wydatki bieżące (np. świadczenia na rzecz osób fizycznych i jednostek budżetowych, dotacje , subwencje )
wydatki na obsługe długu Skarbu Państwa (np. wydatki na oprocentowanie od skarbowych papierów wartośc.)
wydatki majątkowe (np. dotacje inwestycyjne, wydatki kapitałowe )
wydatki na rzecz UE (np. opłaty rolne, wpłaty do budżetu UE) WG KRYTERIUM FUNKCJI na cele gospodarcze (finansowanie podmiotów i zadań gospodarczych)
na cele socjalno-kulturalne
o charakterze władczym (finansowanie działań organów władzy, administracji, sądownictwa itp.) Dotacje. To szczególny rodzaj wydatków budżetowych przekazywane w celu uzupełnienia brakujących środków na działalność mającą okreslone znaczenie dla interesu publicznego (np. dotacje do służby zdrowia), mających charakter bezzwrotny i nieodpłatny. Dotacje powinny mieć ponadto charakter wyjątkowy lub przejściowy i powinny pochodzić z 1 źródła finansowania. Rodzaje: - dotacje celowe (przekazywane na realizację zadań przez jednostki spoza sektora budżetu państwa (j.s.m., org. Pozarz., fundacjom itp.)
- dotacje podmiotowe (przekazywane na dofinansowanie działalności okreslonego ustawowo podmiotu)
- dotacje przedmiotowe (będące dopłatami do ceny jednostkowej wyrobu lub usługi dla jednostek gosp.i pozabudżetowej, przedsiębiorców)
- dotacje na finansowanie inwestycji z budżetu państwa (np. inwestycji państwowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, jednostek spoza sektora finansów publicznych, inwestycji związanych z badaniami naukowymi)
Poziom i kwota dotacji nie może przekroczyć 50% wartości kosztorysowej inwestycji. Ponadto dotacje o 1 rok cyklu realizacji mogą być ustanowione w ustawie budżetowej w formie załącznika. Subwencje. To rodzaj wydatków budżetowych przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego o charakterze bezzwrotnym, nieodpłatnym, powszechnym i uniwersalnym (finansujący wszsytki jefdnostki na tych samych zasadach)

(…)

… NA FINANSOWANIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH
Powiązania budżetu z systemem ubezpieczeń społecznych:
Polega na udzielaniu z budżetu państwa dotacji na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a także na Fundusz Emerytalno-Rentowy Rolników. Dotacje z budżetu mogą być przeznaczane tylko na uzupełnianie środków na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo.
Powiązania budżetu z systemem ubezpieczeń zdrowotnych:
Polega na finansowaniu z budżetu państwa zadań zleconych NFZ a także na zapewnieniu kasom odpowiednich przychodów.
Powiązanie z systemem ubezpieczeń majątkowych:
Polega na finansowaniu z budżetu państwa kosztów określonego rodzaju ubezpieczeń. (obecnie kontrskty eksportowe)
WYDATKI NA FINANSOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO
Finansowanie rozwoju regionalnego dokonywane jest na podstawie przyjętej Narodowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz