Zasada jednolitej licencji - strona 5

Transport kolejowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1554

) 3.Niechęć środowiska zawodowego kolejarzy do reform zmuszających do działania zgodnie z zasadami...

Transport kolejowy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Marek Matczak
 • Systemy transportowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

) 3.Niechęć środowiska zawodowego kolejarzy do reform zmuszających do działania zgodnie z zasadami...

Układ NAFTA - początek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracji w gospodarce światowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1365

wprowadziła natomiast jednolite zasady, obowiązkowe do przestrzegania dla wszystkich członków układu. Dotyczą...

Prawo autorskie - pytania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Grażyna Kornacki
 • Prawo autorskie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

wynagrodzenia Należy tylko oznaczyć autora Zasady przenoszenia autorskich praw majątkowych: Autorskie prawa...

Baza danych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1071

też osobiście, mailowo, listownie. Czas ochrony to 10 lat + 10 + 10… Znak wspólnotowy ma charakter jednolity...

Osoby prawne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

od uzyskania licencji, zgody, pozwoleń. Obowiązek używania NIP-u Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji...

UMOWY PRAWNOAUTORSKIE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1512

Zasada swobody umów - strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania...