Transport kolejowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transport kolejowy - strona 1 Transport kolejowy - strona 2 Transport kolejowy - strona 3

Fragment notatki:

TRANSPORT KOLEJOWY     WAGONY TOWAROWE   * kryte   * węglarki  * platformy   * cysterny   * chłodnie  * specjalne     ILOSTANY EWIDENCYJNE   - inwentarzowy (PKP)   - ogólny (Polska/ kraj)   - roboczy   - wyłączone z ruchu   - rozporządzalny     WAGONY PASAŻERSKIE  * do przewozu podróżnych   * poczty   * bagażowe  * specjalnego przeznaczenia (pomiarowe)     ILOSTANY EWIDENCYJNE   - inwentarzowe   - ogólny   - niesprawne technicznie   - sprawne   - w rezerwie   - czynne (w pracy)     POJAZDY TRAKCYJNE   a) napęd: parowe, spalinowe, elektryczne  b) rodzaj budowy: lokomotywy, wagony silnikowe, EZT (elektryczne zespoły trakcyjne)   c) przeznaczenie: pasażerskie, towarowe, uniwersalne, manewrowe    ILOSTANY:   - inwentarzowy   - rozporządzalny   - pojazdy sprawne (zdrowe)   - pojazdy niesprawne (chore)     PRACA POJAZDÓW TRAKCYJNYCH  * WŁAŚCIWA  - pociągowa (zasadnicza, dodatkowa)   - pozapociągowa (zasadnicza, dodatkowa)   * ZASTĘPCZA  - ciepło    - energia     ŁADUNKI:   - brak napędu w jednostkach ładunkowych   - niezgodność tras przewozów ładunków z trasami kursowania pociągów     I.PROCES PRZEWOZOWY   * ładunek  * wagon   * kompleksowe   1. odprawa początkowa   * techniczna   * handlowa   2. przemieszczanie (~20 % czasu)   3. operacje pośrednie (przeładunek pośredni, praca manewrowa)  4. odprawa końcowa   * techniczna   * handlowa     II.FORMY PRZEWOZÓW  1.zwykła (tradycyjna)  2.marszrutowe (nadawcze, stopniowane [wagony], techniczne)   3.wahadłowe (klasyczne, pierścieniowe, operatywne)    III.UKŁADY PRZEWOZOWE  1.masowe, duży nadawca, duży odbiorca  2.masowe, duży nadawca, wielu odbiorców  3.masowe (niemasowe), wielu nadawców, duży odbiorca   4.niemasowe, wielu nadawców, wielu odbiorców    PASAŻEROWIE:   I.PROCES PRZEWOZOWY (kompleksowe)   1.odprawa początkowa   * techniczna (temp., czystość, wyposażenie)  * handlowa (kupno biletu)   2.przemieszczanie   3.odprawa końcowa  * techniczna (wagony są odstawiane)     II.UKŁADY PRZEWOZOWE  - międzynarodowe * częstotliwość kursowania   - międzyregionalne * komfort podróży   - regionalne * rodzaj pociągu   - aglomeracyjne     III.CZAS PODRÓŻY  - pobyt na stacji początkowej   - czas podróży   - pobyt na stacji końcowej/ pośredniej     WARUNKI FUNKCJONOWANIA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ   1.Odziedziczony jeszcze w XIX i XX wieku podział na narodowe sieci kolejowe eksploatowane przez 

(…)

… roku (TERFN)
b) Dyrektywa 2001/ 13 O licencjonowaniu przewoźników kolejowych
c) Dyrektywa 2001/ 14 O przydziale pojemności infrastruktury kolejowej i certyfikacji bezpieczeństwa:
* Ustanawianie, ustalanie i pobór opłat
* Koszty infrastruktury i ich księgowanie
* Zasady naliczania opłat
* Zasady przydziału pojemności infrastruktury i kooperacja pomiędzy zarządcami sieci
* Ustanawianie organów regulujących…
… przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz
certyfikację w zakresie bezpieczeństwa
b) Dyrektywa 2004/ 50 Zmieniająca Dyrektywę 96/ 48 w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu
kolei dużych prędkości i Dyrektywę 2001/ 16 w sprawie interoperacyjności kolei konwencjonalnych
c) Dyrektywa 2004/ 51 Zmieniająca Dyrektywę 91/ 440 w sprawie…
… wszystkich zarządów kolei
7.Niezdolność do znaczących inwestycji w zakresie infrastruktury i nowoczesnych systemów przewozowych
8.Nadmiar zatrudnionych (mimo 3- krotnego zmniejszenia w latach 1970 - 2005)
9.Brak jednolitego rynku z wolnością świadczenia usług przez różnych przewoźników bez względu na ich
narodowość.
PROCES LIBERALIZACJI EUROPEJSKIEGO TRANSPORTU
1.PIERWSZY ETAP: 1999 – 2000
a) Dyrektywa 91/ 440…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz