Taryfowe instrumenty ochrony rynku -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Taryfowe instrumenty ochrony rynku -opracowanie - strona 1 Taryfowe instrumenty ochrony rynku -opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Taryfowe instrumenty ochrony rynku:
Wspólna taryfa celna
- stosowana w handlu z państwami trzecimi
- pierwotnie ustalona na podstawie średniej arytmetycznej taryf krajów członkowskich
- obecnie aktualizowana corocznie
- jej nowa wersja jest publikowana w „Dzienniku Urzędowym UE” we wrześniu lub październiku każdego roku
- to zestawienie listy kilkunastu tysięcy produktów i odpowiadających im stawek cła importowego
- jest to podstawowa lista ceł stosowanych w kontaktach z krajami korzystającymi z KNU ( Klauzuli Najwyższego Uprzywilejowania) tj. z krajami WTO
- występują tu zarówna cła ad valorem (od wartości), cła specyficzne, cła mieszane
- klasyfikacja towarów jest rozwinięciem nomenklatury scalonej (Combined Nomenclature- CN)
- w praktyce stosowana jest od 1988 roku Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnot Europejskich TARIC
- ramy proceduralne dla stosowania Wspólnej Taryfy Celnej określa Wspólnotowy Kodeks Celny wprowadzony w 1994 roku
Jednolity dokument administracyjny (Single Administratic Documents- SAD)
- od 1988 zastąpił wszystkie wcześniej używane dokumenty
- uprościł dokumenty celne w handlu wewnątrz wspólnotowym przed utworzeniem w 1993 roku jednolitego rynku wewnętrznego
- obecnie jest stosowany wyłącznie w handlu z państwami trzecimi
Kontyngenty taryfowe
- zastosowanie obniżonej (zwykle do zera) stawki cła wobec importu określonej ilości danego towaru
- po wykorzystaniu takiego kontyngentu lub wygaśnięciu jego ważności do wszystkich kolejnych dostaw stosuje się normalną stawkę cła zgodną ze Wspólną Taryfą Celną
- ich ustalenie wynika z zawartych umów i porozumień międzynarodowych (kontyngenty
konwersyjne) lub z własnych preferencji w UE (kontyngenty autonomiczne)
- są ustalone zainteresowanym importem w systemie licencyjnym (pozwolenia na przywóz udzielone według kolejności upływu wniosków do komisji proporcjonalnie do historycznych wartości importu- dotyczy głównie towarów rolno- spożywczych) bądź w systemie bez licencyjnym („kto pierwszy ten lepszy”) tj. według zgłoszeń na granicy- dotyczy głównie towarów przemysłowych) Generalny System Preferencji
- istnieje od 1968 roku
- polega na przydzieleniu krajom rozwijającym się i najbiedniejszym preferencji celnych bez wzajemności
- nie jest negocjowany lecz przyznawany jednostronnie przez WE


(…)

… na granicy- dotyczy głównie towarów przemysłowych) Generalny System Preferencji
- istnieje od 1968 roku
- polega na przydzieleniu krajom rozwijającym się i najbiedniejszym preferencji celnych bez wzajemności
- nie jest negocjowany lecz przyznawany jednostronnie przez WE
- podstawowym kryterium jest PKB per capita oraz wartość eksportu towarów przemysłowych
Pozataryfowe instrumenty ochrony rynku:
Kontyngenty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz