Zasada jednolitej licencji - strona 11

Podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463

tzw. prywatnoprawne reguły konkurencji. Ochrona uczciwej konkurencji. Działania (co do zasady...

Prawo handlowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

(np. zasady koncesjonowania, wydawania zezwoleń i licencji, publiczna pomoc przedsiębiorcom, prawo...

Ochrona własności intelektualnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aneta Suchoń
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 3115

, zwane przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz karybśrodki karne i zabezpieczające...

Wspólna polityka rolna -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 875

: działania regulujące, w tym: powołanie organu interwencyjnego, zasady konkurencji i zasady prowadzenia...

Umowy kooperacyjne - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

jednostkowego przedsięwzięcia gospodarczego za zasadzie wspólnego odnoszenia korzyści i ponoszenia ryzyka...

Układ sieci kolejowej w Polsce

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

układ funkcjonowania transportu kolejowego Obowiązuje zasada analizy podaży i popytu Przewozy kolejowe...

Układ sieci kolejowej w Polsce

 • Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

układ funkcjonowania transportu kolejowego Obowiązuje zasada analizy podaży i popytu Przewozy kolejowe...

Prawo - Sprawiedliwość

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

hierarchicznego (reguła wyższej rangi uchyla niższej), zasada wyjątku( przepis szczególny uchyla przepis ogólny...