Układ sieci kolejowej w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ sieci kolejowej w Polsce - strona 1 Układ sieci kolejowej w Polsce - strona 2 Układ sieci kolejowej w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

UKŁAD SIECI KOLEJOWEJ W POLSCE - 33 tys. km sieci kolejowej; Siec kolejowa dzieli się na sieć: 1.o państwowym znaczeniu 11,6 tys. km (podstawowym)- występuje tu  sieć TINA TINA- Transport Infrastructure Needs Assessment -Instytucja (grupa robocza), której zadaniem było  dostosowanie sieci w krajach kandydujących do UE do wymagań UE: w Polsce w sieci o znaczeniu  państwowym TINA wynosi około 5 100 km 2.o znaczeniu regionalnym 11,8 tys. Km(pozostałe- lokalne); tu sieć TINA wynosi 190km  Drogi zelektryfikowane to około 11 900 km Drogi jednotorowe 13 000 km Drogi wąskotorowe 1 000 km na południu Polski Gęstość sieci kojowej w przeliczeniu na 100 km2 powierzchni wynosi 7 km; należy do najwyższych w  Europie; inne państwa o wysokich gęstościach: Niemcy(10,6), Belgia(11.3), Czechy. Są 2 rodzaje sieci kolejowej od strony technicznej: 1.standardowa –w Polsce są sieci wąskotorowe o dl.985km i szer.600-1000mm; jest tez siec szerokotorowa – szer.1520mm 2.europejska- sieć szerokotorowa w krajach UE i innych krajach europejskich (np. .Rosja) dlatego trzeba zmieniać rozstaw kół np.. na granicach. Stąd podjęto działanie do wybudowania urządzenia  automatycznie zmieniającego rozstaw kół; jest to SUW20; funkcjonuje i pozwala na efektywne i sprawne  zmiany bez czekania na granicy Linie: -jednotorowe- 13tys.km -wielotorowe-pozostałe Sieć: -zelektryfikowana- 54%12tys.km -niezelektryfikowana Techniczne parametry sieci kolejowej: 1.obciążenie na oś (jakie tory i jakie podkłady mogą wytrzymać)- max nacisk na oś[kN/oś] -AGC-225[kN/oś], -AGTC- 200-225 [kN/oś] -parametr europejski 22,5 tony/oś wagonu towarowego 2.długosc peronu[m] -AGC-400m -AGTC -nie sformowano, bo różne systemy  3.dopuszczalna prędkość- max prędkość zestawu - do systemu pasażerskiego (powinna być zdolna do poruszania się pociągów z co najmniej 160k/h); AGC -do przewozu towarów (prędkość  co najmniej 100-120km/h- dla transportu kombinowanego); AGTC 4.długość torów stacyjnych[m] -AGC – 750m -AGTC – 600-750m Umowy w obszarze transportu regulowanego przez UE; 1.  AGR  (fr.)- Umowa Europejska o Głównych Drogach Ruchu Międzynarodowego z 15.11.1975r;  ratyfikowana 14.09.1994r przez Polskę ; ang.: European Agreament of Main Iternational Road; określa  podstawowe, ilościowe standardy dotyczące układu ruchu międzynarodowego. 2.AGC - Umowa Europejska o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych z maja 1990 r , Genewa;  ratyfikowana przez Polskę w 1989r. 3.AGTC - Umowa Europejska o Głównych Liniach Transportu Kombinowanego, zawarta w Genewie w lutym  1991, ratyfikowana przez Polskę w listopadzie 2003 w formie oświadczenia rządowego- czyli pozornej 

(…)

…, pod wzgl. zatrudnienia 2
Zarządzający ;
-Regulatorem dostępu do przewozów kolejowych jest Urząd Dostępu Kolejowego.
-Urząd Transportu Kolejowego(UTK) – jest podmiotem określającym dostęp do infrastruktury przy
ministerstwie infrastruktury; określa normy, standardy, które są potrzebne do uzyskania licencji; to regulator
rynku kolejowego; podmiot niezależny od innych
-PKP S.A zarządza i określa zgodnie…
… powiązanych z ruchem kolejowym,
-określenie wzajemnych relacji, powiązań z systemami zewnętrznymi
Grupy podsystemowe:
1. w zakresie kolei dużych prędkości – (system grups SSG) odpowiadające opracowanym specyfikacjom
TSIHS dla podsystemów zdefiniowanych w Dir 96/48:
-infrastruktura(droga kolejowa, obiekty inżynierskie)
-energia(zasilanie elektryczne pojazdów, zanieczyszczenie sieci, odbieraki pradu)
-tabor(pociągi zespolone, tabor trakcyjny, wagony)
-sterowanie(system srk, system z transmisja tor-pojazd w systemie ETCS i GSM-R)
-utrzymanie
- ruch(organizacja, przepisy)
2.w zakresie kolei konwencjonalnych(CR) w ramach AEIF (w Dir2001/16)
-infrastruktura(droga kolejowa, obiekty inżynierskie)
-energia,
-tabor(pasażerski, towarowy)
-aplikacje telematyczne (dla ruchu pasażerskiego i towarowego)
-ruch…
…:
-formalne oddzielenie zgodnie z 440/91 sfery zarządzania od eksploatacji; istnieje struktura holdingowa
-PKP pod wzgl. obrotów zajmuje 10 miejsce w Polsce, pod wzgl. zatrudnienia 2
Zarządzający ;
-Regulatorem dostępu do przewozów kolejowych jest Urząd Dostępu Kolejowego.
-Urząd Transportu Kolejowego(UTK) – jest podmiotem określającym dostęp do infrastruktury przy
ministerstwie infrastruktury; określa normy…
…/48:
-infrastruktura(droga kolejowa, obiekty inżynierskie)
-energia(zasilanie elektryczne pojazdów, zanieczyszczenie sieci, odbieraki pradu)
-tabor(pociągi zespolone, tabor trakcyjny, wagony)
-sterowanie(system srk, system z transmisja tor-pojazd w systemie ETCS i GSM-R)
-utrzymanie
- ruch(organizacja, przepisy)
2.w zakresie kolei konwencjonalnych(CR) w ramach AEIF (w Dir2001/16)
-infrastruktura…
… - Gdańsk- Warszawa
Centralna Magistrala Kolejowa(CMK) – Gdynia- Śląsk
Transport kolejowy:
-W UE tr. kolejowy to 8% przewozu towarów, w segmencie pasażerskim 6,5% z tendencją malejącą
-Partycypuje w przewozach kolejowych w około 30% łącznych przewozów.
-Średnia odległość przewozu ok. 50km.
-Średnia odległość przewozów kolejowych ok. 292km
-Prędkość handlowa (komercyjna) w Polsce 36km/h ( w UE 18km/h…
… z września 2001- European Transport PoliticyTime...- zawiera koncepcje budowy unijnej polityki tr.)
- !nie zawsze Biała Księga jest poprzedzona Zieloną
f) opinie, komentarze nie mające charakteru aktów prawnych
Polski układ funkcjonowania transportu kolejowego
Obowiązuje zasada analizy podaży i popytu
Przewozy kolejowe
a)udział towarowych przewozów kolejowych w transporcie lądowym ogółem(%):
Estonia(63,6…
… w Polsce, do 150 km w UE,
c)Średnia szybkość pociągów- 19km/h; w Polsce- 29km.h
d)układ podmiotowy rynku
Zarząd Centrala PKP S.A:
a)PKP S.A Oddział Kolejowa Medycyna Pracy W-wa
b)Przedstawicielstwa PKP S.A za granicą
-PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
-PKP Intercity Spółka z.o.o
-PKP Przewozy Regionalne,
-PKP Warszawska Kolej Dojazdowa,
-PKP SKM w Trójmieście ,
-PKP Cargo S.A- z grupy kapitałowej PKP.S.A…
… Energetyka z.o.o
-PKP Informatyka
-Telekomunikacja Kolejowa
-Ferpol
-Cs Szkolenie i Doradztwo
-Farmacje Kolejowe
-Spółki Remontowe
Zasady, wymogi UE:
1.odzielenie sfery zarządzania siecią infrastruktury kolejowej od funkcji operatorskich, eksploatacyjnych(Dir
440/91)
2.oparcie działalności funkcjonowania narodowych przedsiębiorstw kolejowych, tak jak innych
komercyjnych; wcześniej były subwencjonowane…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz