Zasada jedności stosowanego ustawodawstwa - strona 23

Sprawa Głoszczuk 8

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

Układu stowarzyszeniowego, jeśli wymóg taki nie może być stosowany wobec obywateli państwa członkowskiego...

Finanse publiczne, testy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Sowinski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 3857

Zasada jedności formalnej oznacza, że: w danym państwie powinien obowiązywać tylko jeden budżet...

Retoryka klasyczna-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr inż. Norbert Leszczyński
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1561

perswazja, nakłaniająca, wydarzenia przeszłe, stosowana w polityce wysoki Funkcjonalność - ściśle...

Monteskiusz- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 483

(której celem jest ustawodawstwo), wykonawczą ( która wykonuje i stosuje prawa) oraz władzę sądowniczą...

Prawo a inne systemy normatywne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3178

w moralności jak i prawie. W tekstach normatywnych są jednak stosowane przepisy, przybierające postać tzw...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 2485

- czynnikami integrującymi prawo rzymskie - w charakterze prawa powszechnego (ius commune) - stosowane...

Prawo a moralność - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225

czysto teoretyczne i nie ma potwierdzenia w rzeczywistości prawo a moralność autonomiczna o jedności...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

interesów, ustanowić - tworząc wspólnotę ekonomiczną, podstawę szerokiej i niezależnej jedności ludów...