Zasada jedności stosowanego ustawodawstwa - strona 19

Polityka gospodarcza

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 252
Wyświetleń: 6356

z zagranicą (wymiana myśli technologicznej) mieszkaniowa Podział PG ze względu na stosowane instrumenty...

Luki w prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

zasadami jak np. słusznością, sprawiedliwością, zasada współmierności dóbr. Nie jest dozwolone stosowanie...

Średniowiecze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 987

Kościoła] - teoria jedności świata - zbudowany jest na podobieństwo organizmu człowieczego (papież...

Obowiązywanie konstytucji.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 763

interpretacji przepisów konstytucji. zasadach i formach stosowania konstytucji stosowanie konstytucji to zakaz...

Koncepcje wolności i praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2751

jedności ponad podziałami, szukać wartości wspólnych. zasada dobra wspólnego - zakłada pewną hierarchię...

Styl gotycki i czasy nowożytne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ireneusz Klimiuk
 • Architektura
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2044

ze scholastyką, jej zasadzie jedności i podporządkowania w traktowaniu świata jako tworu Bożego. Toteż jedną...

Cele i Instrumenty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1666

stosowanego przy jednoczesnym doprowadzeniu do istotnej zmiany systemu gospodarczego i zasad rządzących...