Obowiązywanie konstytucji.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązywanie konstytucji. - strona 1 Obowiązywanie konstytucji. - strona 2

Fragment notatki:

OBOWIĄZYWANIE KONSTYTUCJI Konstytucja jest aktem normatywnym powszechnie obowiązującym → wiąże wszystkie organy władzy publicznej i obywateli. Specyfika konstytucji polega na: strukturze i charakterze prawnym przepisów konstytucji rodzaje przepisów w konstytucji :
przepisy do samoistnego stosowania
przepisy sformułowane w sposób ogólny, ale niejako jako wskazówki dla ustawodawcy w procesie tworzenia na ich bazie innych ustaw (np. art. 129 ust. 3) zasady konstytucyjne → przepisy o charakterze klauzul generalnych, sformułowane przy pomocy hasła, a ustalenie co ono oznacza dokonywane jest w procesie interpretacji i stosowania konstytucji (dzieło organów władzy sadowniczej). Mają one charakter normatywny. Np. art. 1, 2, 30.
zasady konstytucyjne są podstawową wskazówką dla określenia aksjologii konstytucji → konstytucja nie jest jedynie sumą zdań, gdyż odwołuje się do innych systemów wartości, sięgając poza swój tekst.
zasady konstytucyjne uelastyczniają konstytucję , pozwalając jej dostosowywać się do zmieniających warunków. Interpretacja norm konstytucyjnych może ulegać zmianie.
zasady konstytucyjne wyznaczają ogólne ramy interpretowania i stosowania innych norm konstytucyjnych → wyższa ranga wśród norm konstytucyjnych .
rozróżnienie norm i zasad konstytucyjnych jest dziełem doktryny. W polskiej nauce uznaje się, że wszystkie postanowienia konstytucji mają charakter normatywny. Z tego punktu widzenia inną pozycję zajmuje preambuła - celem jej jest wskazanie historycznych i politycznych podstaw konstytucji, wyrażenie konstytucyjnej tożsamości i wskazówka do odnalezienia aksjologii konstytucji → dlatego nie każde sformułowanie wstępu ma samoistnie normatywny charakter, ale stanowi to wyjątek od reguły, o znaczeniu prawnym w zakresie interpretacji przepisów konstytucji. zasadach i formach stosowania konstytucji stosowanie konstytucji to zakaz podejmowania działań sprzecznych oraz obowiązek podejmowania działań i unormowań służących realizacji konstytucji, oraz powoływanie norm i zasad konstytucyjnych, jako bezpośredniej podstawy, tam gdzie jest to możliwe → dwie koncepcje: zasada pośredniczącej roli konstytucji - konstytucja jako akt adresowany do ustawodawcy. zasada bezpośredniego stosowania konstytucji - tam gdzie postanowienia konstytucyjne sformułowane są w sposób precyzyjny do danej sytuacji, podmiot powinien zastosować w pierwszym rzędzie konstytucję, a potem inne ustawy. → art. 8 ust. 2 K. formy sądowego stosowania konstytucji :
jako samoistnej podstawy rozstrzygnięcia - gdy norma nadaje się do bezpośredniego stosowania, a ustawodawstwo zwykłe nie normuje tej kwestii, lub normuje ją częściowo

(…)

… a ustawową - sad musi albo dokonać takiej interpretacji przepisu ustawy, by była ona zgodna z konstytucją, ale musi podjąć działania zmierzające do usunięcia niekonstytucyjnego przepisu z systemu prawa.
gwarancjach przestrzegania konstytucji
procedura odpowiedzialności konstytucyjnej (impeachment lub odp. przed specjalnym trybunałem)
sądownictwo administracyjne - badanie zgodności indywidualnych decyzji z ustawami.
procedura badania zgodności ustaw z konstytucją - początkowo uznawano model tzw. samokontroli parlamentu (Francja, państwa socjalistyczne), lub teorię sankcji, czyli podpis monarchy (Niemcy) → nie sprawdziły się. Powierzono zadanie to władzy sadowniczej - 2 modele:
model kontroli rozproszonej (USA) - kompetencja orzekania o zgodności ustaw z konstytucją przysługuje wszystkim sądom, a rola…
… stosowaniu danego przepisu.
powstał na podstawie orzeczenia Marbury v. Madison z 1803 r., potem przyjęty w krajach Ameryki Łacińskiej, Kanadzie, Australii, Indiach, Izraelu, a po II wojnie w Japonii
model kontroli skoncentrowanej (Hans Kelsen, Austria) - istnienie quasi-sądowego organu do kontroli konstytucyjności ustaw. Inne sądy nie mają tego prawa, ale mogą zwracać się z pytaniem do takiego trybunału…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz