Finanse przedsiębiorstwa - wykład(sem II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstwa - wykład(sem II) - strona 1 Finanse przedsiębiorstwa - wykład(sem II) - strona 2 Finanse przedsiębiorstwa - wykład(sem II) - strona 3

Fragment notatki:

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Wykład 3 , (sem II)
Konstytucja chroni podstwowe interesy majątkowe i finansowe obywateli.
- ochrona w systemie podatkowym
- ochrona prawna własności
-Nakładanie podatków wymaga ustawy
-Określa warunki jakim musi odpowiadć treśc ustawy podatkowej
- podmiot
- przedmiot opoadtkowania
-wysokość stawek
- wyłączony jest tryb pośpiesznego ustalania ustawy podatkowej.
Ogólne zasady finansów z zasady o finansach publicznych:
Jawności
Przejrzystości
Jedności materialnej [ wspólnego kotła]
Zapewnienie różnych szans i możliwości ogółowi podmiotów realuzacji zadań ze środków publicznych.
Wydatkowania środków publicznych
Objęcia wszytkich sektoów finansów publicznych [audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza]
Gospodarka środkami publicznymi jest jawna.
Jawność finansów publicznych - domaga się aby udostępniony społeczeństwu tryb procedowania, uchwalenia budżetu.
Ujawnianie społeczeństwu stanu o finansach państwa.
- jawne debaty budżetowe w sejmie i senacie oraz jednostkach samorządu terytorialnego, publikuje w prasie, tv
- przejawem jest obowiązek Ministra Finansów podawanie do wiadomości ważnych faktów o stanie państwa [ w Monitorze o stanie realizacji budżetu]
- MF podać musi informacj zbiorcze dotyczące ogółu operacji finansowych sektora finansów [zobowiązani, gwarancje, przychody itd] wykaz oddzielonych przez Skarb Państwa powiązań i gwarncji i komu są przydzieolne.
- Dyrektor Izb Skarbowych w Wojewódzkim Dzienniku skarbowym publikują wykazy umożenia zaległości podatkowych powyżej 5000zł.
Przyczyny umożenia: ważny jest interes publiczny, albo interes podatnika.
- Minister Finansów podaje zbiorcze dane dotyczące finansów publicznych - wielkość deficytu i długu publicznego w relacji do PKB, ogłasza je do 31.V. w Monitorze.
- Jednostki samorządu terytorialnego:
Ograniczenia: nie stosuje się do środków publicznych, których pochodzenie lub przeznaczenie uznane zostały za niejawne.
- przychody, koszty, świadczeniodawcy w NFZ - musi podawać, np. Fundusz który zawarł umowę z nfz musi ujawnić sposób ustalania cen.
Radni mają zapewniony dostęp do księgowości, kontrolują rachunkowość, mogą zarządać od zarządu jednostki samorządu terytorialnego wyników danej kontroli.
Przejrzystość - jasne kryteria, logiczne prowadzenie kont. Wymogi obejmują:
-prowdzą rachunkowość zgodnie z zasadami rachunkowości - obowiązek dokonywania przez wszystkie jednostki sektora finansów klasyfikacji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz