Zasada jedności prawo handlowe - strona 98

Analiza finansowa - rynek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Wyrobek
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2324

się na poziomie co najmniej jedności, wtedy potwierdza on możliwość pokrycia przez przedsiębiorstwo wymagalnych...

Postmodernizm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1225

się itp.), to postmodernizm kwestionuje tak pojmowaną jedność, prawo i ład, sens, reguły i zasady...

Teoria i praktyka negocjacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Sztuka negocjacji komunikacji
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2415

wewnątrz zespołowe - niezbędne do osiągnięcia jedności poprzez proces budowania consensusu, który zapewnia...

Historia Wydawnictw w Polsce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Barbara Dąbrowska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2247

, członkiem Biura Politycznego PPR, członkiem Tymczasowego Rządu Jedności Narodu). Wątpliwości należało...

Historia państwa i prawa - wykład 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1169

sądzona) oraz wielość praw zwyczajowych, doprowadziła do powstania zasady terytorialności i tworzenia...

Sokretes, Kant

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1687

jest w kategoriach prawem syntetycznej jedności wszelkich zjawisk i przez to dopiero i to w sposób pierwotny...

Finanse publiczne wykłady 2011/2012

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. UWM dr hab. Mariola Lemonnier
 • Finanse publiczne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4557

roku. Z rezerwy można pokrywać wydatki niezaplanowane co chroni przed deficytem. Zasada jedności materialnej...