Zasada jedności prawo handlowe - strona 5

Prawo handlowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

oraz ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 6. Zasady prawa handlowego...

Prawo handlowe - pojęcia (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Trzciński
 • Prawo handlowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1113

. Nienazwane funkcjonują na zasadzie swobody umów, która stanowi fundament prawa handlowego. Międzynarodowe pr...

Rozwój systemu urzędów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

utrzymanie jedności państwa wymagało gruntownych zmian, w szczególności reorganizacji zarządu podbitych...

Henri Fayol

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

czternaście zasad zarządzania, którymi najczęściej się posługiwał, podkreślając słowo „zasada” a nie „prawo...

Historyczne podłoże integracji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

założycielskich Cele Rady Europy (ogólne): kształtowanie jedności Europy kształtowanie współpracy gospodarczej...