Zasada jedności prawo handlowe - strona 10

Bezpieczeństwo i dobro prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

i uzupełniają - nie burzy to istotowej jedności prawa inaczej ujmując na elementy prawa można patrzeć z różnych...

Średniowiecze a rozwój nauki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

i komentowanym prawie komentatorzy tworzyli nowe instytucje oraz nowe dyscypliny prawne jak prawo handlowe...

Źródła prawa handlowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1302

Źródła prawa handlowego Źródła prawa powszechnie obowiązującego w polskim systemie prawnym określa...

Prawo cywilne i handlowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Tomasz Justyński
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

) -egzamin b. Zasada jedności – przedsiębiorca działa pod jedną firmą w obrocie handlowym. Wiąże się też fakt...

Byta a odrębność

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Edmund Morawiec
 • Metafizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

niepowtarzalnym. Dochodzenie do odkrycia jedności rozpoczyna się od pytania o relację występującą...

Koncepcje wolności i praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2611

jedności ponad podziałami, szukać wartości wspólnych. zasada dobra wspólnego - zakłada pewną hierarchię...