Zasada jedności i niepodzielności praw człowieka - strona 10

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1001

i egzekwowanie takich praw, jak prawo własności. Człowiek może też oczywiście własności się zrzec. Pojęcie...

Auguste Comte - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

, gdy istnieje rzeczywista znajomość odpowiednich praw przyrody. Człowiek nie może zmienić porządku kolejnych...

Ewolucjonizm 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

o jedności świata i wiedzy o nim. Rzeczywistość ludzka jest częścią przyrody i należy ja badać za pomocą...

Filozofia - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1267

) ma ona charakter uniwersalny. Stan pierwotnej jedności człowieka z Bogiem - zerwanie jej wskutek grzechu...

Filozofia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 1918

) ma ona charakter uniwersalny. Stan pierwotnej jedności człowieka z Bogiem - zerwanie jej wskutek grzechu...

Prawo rzeczowe - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 987

może być obciążona prawami osób trzecich ( no bo dlaczego ludzie porzucają nieruchomości ? ;P ) , jeżeli właściciel...

Mienie, osoby fizyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910

, organizacji niesocjalistycznych). OSOBY FIZYCZNE I. Podmiotowość człowieka Podmiot praw - każdy człowiek...

Współwłasność - rodzaje i omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

, która może być podmiotem własności (nie może to być np. zbiór praw, rzeczy); 2) wielość podmiotów uprawnionych- muszą...