Zasada jedności estetyki - strona 25

Adam Smith Richard Price Thomas Reid

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

z estetyką z drugiej, niektórzy myśliciele zaczęli podkreślać rolę odgrywaną w moralności przez rozum...

Sakramentologia - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Alicja Zawada
 • Sakramentologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1008

sakramentem czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego...

Public relations - cele i formy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stanisława Badowska
 • Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1848

z środowiskami politycznymi Formy i środki PR- metody codzienne: Wygląd firmy i otoczenia Estetyka, wygląd...

Dzieło literackie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Teoria literatury
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1526

. Jagiellońskiego. Głównym przedmiotem badań Ingardena była epistemologia i estetyka. Jako uczeń Husserla wychodził...