Główne założenia filozofii stoickiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne założenia filozofii stoickiej - strona 1 Główne założenia filozofii stoickiej - strona 2 Główne założenia filozofii stoickiej - strona 3

Fragment notatki:

7a. Przedstaw główne założenia filozofii stoickiej ISTOTA STOICYZMU połączenie racjonalizmu z materializmem.
racjonalizm łączy ich z filozofią platońsko-arystotelesowską, materializm oddziela.
SZKOŁA STOICKA stara szkoła
- wytworzenie i rozwinięcie systemu stoickiego
- główni przedstawiciele: Zenon z Kition, Chryzyp
średnia szkoła
- zapewniła tej szkole dojście do Rzymu
- złagodziła etyczny rygoryzm starej szkoły
- główni przedstawiciele: Panaitios, Poseidonios
młodsza szkoła
- interesowała się mądrością życiową i moralnością
- główni przedstawiciele: Seneka, Epiktet, cesarz Marek Aureliusz
alegoria sadu owocowego: stoicy dzielili filozofię na:
- logikę (mury otaczające sad)
- fizykę (drzewo)
- etykę (owoce)
FIZYKA Materializm świat ma jednolitą budowę, jest cały materialny, ożywiony i na boską miarę doskonały;
założenie to pozwala wytworzyć system monistyczny, w przeciwieństwie do platońskiego i arystotelesowskiego dualizmu
zachowali arystotelesowskie energetyczne pojęcie bytu; bytem jest to, co działa i podlega działaniu, a więc tylko ciała, bo jedynie one mogą działać i podlegać działaniu; jeśli zatem dusza istnieje, to jest cielesna; cielesne są też własności rzeczy, cnoty, bogowie
zaprzeczają istnieniu świata niematerialnego, duchowego, idealnego - są materialistami
to, co niematerialne, jest niebytem (próżnia, przestrzeń, czas)
przyznają, że przedmiotem pojęć ogólnych nie są rzeczy materialne, ale oderwane ogóły; jednak zaprzeczają, by przedmiotem pojęć ogólnych był byt rzeczywisty (w przeciwieństwie do Arystotelesa i Platona); pojęcia te to wytwory mowy, nie mające odpowiedników w rzeczywistości. Stanowisko to później nazwano nominalizmem. Dynamizm ciała, z których składa się świat, zawierają dwa pierwiastki:
-- bierny (odpowiada arystotelesowskiej materii) - pojmują ją tak jak Arystoteles
-- czynny (odpowiada arystotelesowskiej formie) - pojmują ją materialnie (proces materializacji arystotelesowskiej formy); nie jest różna od materii, oba pierwiastki mają tę samą naturę; jest bardziej subtelna od zwykłej materii, jak ogień i ciepłe powietrze, tchnienie (stąd nazwa: „pneuma” - ”tchnienie”); przenika vierną materię i stanowi o „własności” rzeczy martwych, „naturze” roślin, „duszy” zwierząt i „rozumie” człowieka, kształtuje je; nie ma więc różnych rodzajów ciał (zwierzęce, ludzkie, roślinne, itp.), a jedynie różny stopień natężenia tej samej pneumy; czynna pneuma jest we wszystkich ciałach, toteż wszystkie ciała są czynne, nie ma ciał bezwładnych; materia ma w sobie źródło ruchu i życia - dynamistyczna koncepcja świata;


(…)

… formułę Cogito ergo sum (myślę, więc jestem).
Idąc dalej tym tokiem rozumowania, można stwierdzić, że skoro już istnienie myśli i własnej osoby jest niezaprzeczalne, to analizując zawartość własnych myśli można wysnuć pewne wnioski na temat własnego otoczenia. Gdyby moje myśli dotyczyły wyłącznie mnie samego, znaczyłoby to, że jestem sam i są moje myśli i nie ma nic więcej. Ponieważ jednak w moich…
… przekształca przedstawienia w pojęcia
uchwycenie przedmiotu zakłada odbicie go we własnej duszy, które potwierdza zdrowo działający rozsądek
Źródło: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii
+ skrypt z www.kp3.pl :)
7b. Agnostycyzm
Z tego, co widziałem, podobne zagadnienie ma Monika Gajowy i świetnie je już opracowała :).
8.a. Przedstaw założenia racjonalizmu w filozofii kartezjańskiej.
PODSTAWOWE TEZY…
… ich istnieniu. W starożytności epikureizm zawierał elementy ateizmu, ale został wyparty z filozofii greckiej i rzymskiej gdy wpływy zyskało chrześcijaństwo. W czasach oświecenia koncepcja ateizmu powróciła jako określenie na przeciwników religii, ale pod koniec XVIII wieku stała się filozoficznym poglądem niewielkiej części intelektualistów. W XX wieku wraz z wzrostem popularności racjonalizmu i humanizmu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz