Zasada jedności czynu - strona 46

Psychologizm i psychosocjologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1589

się jednostek masie i rezygnacji z wszelkiej samokontroli. Wytwarzanie się takiej jedności ”duszy tłumu...

Filozofia - zarys

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1834

i efektów swego działania; 3) jedności tego, co realne z tym, co idealne, jedności będącej złożeniem...

Etyka - NORMY MORALNE

 • Etyka
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4116

najwyższe DOBRO są to - czyny, motywy i skutki które służą człowiekowi. Mogą to być określone czyny...

Rozkaz-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

. ● Teoria umiarkowanego posłuszeństwa ٱ Rozkazobiorca odpowiada wtedy, kiedy fakt bezprawności czynu...

Struktura organizacyjna w zarządzaniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzaniu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1106

- podstawą jest zasada jedności rozkazodawstwa (każdy podwładny może mieć tylko jednego przełożonego...

Akt afirmacji - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

dobrze, a unikać zła» (jak głosi pierwotna zasada sumienia - synderezy, a zarazem elementarna formuła ludzkiej...