Cykl racjonalnego działania (Le Chatelier)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykl racjonalnego działania (Le Chatelier) - strona 1 Cykl racjonalnego działania (Le Chatelier) - strona 2 Cykl racjonalnego działania (Le Chatelier) - strona 3

Fragment notatki:

Cykl racjonalnego działania (Le Chatelier):
1. Postawienie zadania (ma być jasno sprecyzowane);
2. Określenie środków i warunków niezbędnych do wykonania zadania;
3. Przygotowanie środków i warunków;
4. Realizacja i wykonanie;
5. Kontrola.
Funkcje zarządzania:
1. Organizowanie
2. Planowanie (organizowanie)
3. Pobudzanie (motywowanie)
4. Kontrola
Organizowanie:
Rozumiemy w sensie: 1. rzeczowym (struktury organizacyjne); 2. czynnościowym (organizacja pracy); 3. stopień zaangażowania działalności (regulaminy, przepisy).
Zadania kogoś, kto chce organizować: a) organizowanie powinno ułatwiać zarządzanie, administrowanie, rządzenie. Jak organizacja jest nieprzejrzysta, nie ma mowy o dobrym zarządzaniu; b) organizacja powinna ułatwiać rozwój; c) organizacja powinna umożliwiać optymalne wykorzystanie urządzeń i nowinek technicznych. d) Reenginering - wykorzystywanie komputeryzacji, analizy danych, bazy danych. e) Hammer - wskazał, że w firmach nowości techniczne są niewystarczająco wykorzystywane; f) organizacja powinna zapewniać optymalne wykorzystanie ludzi: synergia (1+1=3) - 2 osoby przebywające w pokoju nie lubią się, więc nie ma efektów pracy; 1+1=1,5 (antysynergia); g) organizacja powinna stymulować kreatywność.
Fazy procesu organizowania:
a) Określić jasno cele organizacji (po co powstała, jaką ma misję);
b) Czynności wykonywane przez pracowników;
c) Grupować czynności według zbliżonego zakresu (działy, sekcje);
d) Przydzielać wykonywanie funkcji w pewnych działach konkretnym osobom;
e) Przydzielenie tym osobom władzy i odpowiedzialności i udostępnienie im pewnych środków.
Zasady organizowania:
a) Zasada celowości (każda organizacja musi mieć jasne cele);
b) Zasada podziału albo departanelizacji (nie wszyscy powinni robić wszystko, ludzie powinni się specjalizować);
c) Jedność wysiłków (zasada koordynacji) - poszczególne części organizacji mają działać wspólnie;
d) Zasada autorytetu (władzy) - władza w organizacji musi być jasno określona;
e) Zasada odpowiedzialności - przełożony jest zawsze odpowiedzialny za swoich podwładnych;
f) Zasada definicji (definiowanie) - konieczność jasnego sprecyzowania zakresu władzy i odpowiedzialności;
g) Zasada koekstensywności - władza i odpowiedzialność muszą być współmierne;
h) Zasada optymalnej rozpiętości kierowania - ilość osób, które są bezpośrednio podporządkowane kierownikowi. Tu mówi się o:


(…)

…, bo jak ktoś nie dba, to zostaje zwolniony.
Organizacja w ujęciu ilościowym:
a) JIT (just in time);
b) GJIT (global just in time);
c) Efekt domina.

…. I rozwiązania problemu:
1. Just in time - JIT (odchodzić od dużego magazynowania);
2. Internalizacja (wciągnięcie w interes wielu firm). Są dwa warianty: a) pionowa (łączenie produkcji ze sprzedażą, transportem); b) pozioma (łączenie firm, sklepów);
3. Quasiintegracja - zakup pakietów akcji wszystkich firm, które występują w takim kanale;
4. Integracja zwężająca się - np. sprzedawca nie pozbywa się transportu…
…);
- Organizacje płaskie (mało szczebli, dużo podwładnych) - ten rodzaj zalecany jest na świecie.;
i) Zasada równoważenia (równowagi) - nie należy dopuszczać do przerostu pewnych części organizacji;
j) Zasada ciągłości i elastyczności - organizacja zawsze musi się dostosowywać do zmian w otoczeniu, nie powinna być statyczna;
k) Zasada jedności dowodzenia - organizacją powinna kierować jedna osoba;
l) Zasada…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz