Teoria zarządzania - w pytaniach i odpowiedziach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria zarządzania - w pytaniach i odpowiedziach - strona 1 Teoria zarządzania - w pytaniach i odpowiedziach - strona 2 Teoria zarządzania - w pytaniach i odpowiedziach - strona 3

Fragment notatki:

T E O R I A Z A R Z Ą D Z A N I A Zarządzanie Kierowania - jest to proces planowania, organizowania, przewodzenia, kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów. Podstawowe funkcje kierowania: 1. planowanie 2. organizowanie 3. motywowanie 4. kontrola PLANOWANIE - wyznaczenie harmonogramu realizacji zamierzonych działań przy wykorzystaniu istniejących zasobów. ORGANIZOWANIE - tzn. zbieranie zasobów materialnych, ludzkich (kad ry), innowacyjnych. MOTYWOWANIE - powodowanie wykorzystania ludzkich chęci i zamierzeń w celu planowego działania, np. materialna motywacja. KONTROLA - jest porównywaniem stanu jaki chcieliśmy osiągnąć do stanu, który zaistniał w rzeczywistości. WYDAJNOŚĆ = JEDNOSTKI PRACY /CZAS EFEKTYWNOŚĆ = EFEKTY/ NAKŁADY PRACY SKUTECZNOŚĆ = MIARA OSIĄGNIĘCIA CELU HARMONOGRAM - rozpisanie w czasie Kierowanie to specjalizacja w zajmowaniu się sprawami czasu i stosunków między ludźmi w miarę ich pojawienia się w organizacjach. Stwierdziliśmy właśnie, jak organizacje wpływają na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Nasza koncepcja czasu w organizacjach obejmuje kulka elementów. Zarządzanie to dążenie do wykreowania pożądanej przyszłości przy uwzględnieniu przeszłości i teraźniejszości. Praktykuje się zarządzanie w określonej erze historycznej; jest ono jej odbiciem. Zarządzanie jest działalnością wywołującą skutki i zjawiska pojawiające się w miarę upływu czasu. Znaczenie stosunków między ludźmi wiąże się również z kilkoma koncepcjami. Kierownicy uczestniczą w stosunkach dwukierunkowych; każda ze stron wywiera wpływ na druga. Kierownicy działają w ramach takich stosunków, których skutki wpływają na innych (na dobre lub złe) Kierownicy żonglują rozmaitymi, równocześnie istniejącymi stosunkami między ludźmi. Efektywność kierowania - miara sprawności i skuteczności kierownika; miara tego, w jakim stopniu wyznacza on i osiąga odpowiednie cele. Efektywność organizacji - miara sprawności i skuteczności organizacji; miara tego, w jakim stopniu osiąga on odpowiednie cele. Kierownik - osoba odpowiedzialna za pokierowanie działami prowadzącymi do osiągnięcia celów organizacji. Organizacja - dwie lub więcej osób, współpracujących w ramach określonej struktury stosunków, aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów. Cel - to, co organizacja stara się osiągnąć; organizacje często mają więcej niż jeden cel; cele są podstawowymi elementami organizacji.

(…)

… są podstawowymi elementami organizacji.
1. Jak brzmi zasada Pareto i gdzie ma zastosowanie?
Zasada Pareto jest jedną z zasad wykorzystywanych w metodzie zarządzania przez cele. Głównym celem tej zasady jest odciążenie kadry kierowniczej od wielu typowych, ale efektywnych czynności i zorientowanie na działania przynoszące największe efekty. Zasada Pareto (mówi o tym, że 20 % naszych działań i decyzji 80 % efektów, natomiast 80 % daje tylko 20 % widocznych efektów. Zasada ta mówi o tym, że należy się wyzbywać działań, które są nieopłacalne.
Zasada Pareto „20-80”
Zasada Pareto polega na podzieleniu organizacji, a następnie wydzieleniu i wyeliminowaniu jej nieefektywnych części np.: 10% lub 20 % naszych działań daje 80 % lub 90 % efektów.
Została ona wykorzystana przez DRUCKERA w metodzie zarządzania przez CELE. W myśl…
….
Kompetentnego managera, dobrać wykształconego i dobrze opłacanego.
Kompetentna załogę z doświadczeniem bieżącej działalności (załoga ma robić to co umie robić dobrze).
W jakich dziedzinach w ten sposób można kierować ludzi?
W ratownictwie: drogowe, morskie.
W instytucjach naukowych od klęsk naturalnych.
W instytucjach naukowych, które zajmują się chorobami cywilizacyjnymi. Sztaby kryzysowe, gdzie się próbuje…
… kierownika może być klęska całej organizacji.
8. Gdzie zastosujesz zarządzanie przez inspirowanie, dlaczego?
Metodę zarządzania przez inspirowanie można zastosować w dużych firmach, zakładach, gdzie istnieją grupy formalne np. związki zawodowe.
Zarządzanie przez inspirowanie opiera się na szukaniu „złotego środka”, czyli nośnego hasła, które ludzie by przyjęli i zaakceptowali (działanie na psychikę…
…, bo wtedy lepiej pracowali.
28. Kto to był Karol Adamiecki, czego dokonał?
KAROL ADAMIECKI przedstawiciel nurtu inżynierskiego, ojciec polskiego zarządzania. Wprowadził tzw. Harmonogramy pracy. Był współtwórcą nauki organizacji i kierownictwa.
W 1925r. Zorganizował Instytut Naukowej Organizacji w Warszawie.
Sformułował 2 prawa:
1/ prawo harmonii doboru i harmonii działania organów pracy zbiorowej;
2/ prawo…
… postawą ludzką. Fundamentem tej postawy są kultura i filozofia konfucjanizmu i buddyzmu, które spełniają rolę etyki i oddziaływają w dłuższym przedziale czasu. Z religii czerpią swoją harmonię, humanitaryzm i samokontrolę. Historyczna japońska lojalność, dalej jest kultywowana wobec rodziny, klanu lub firmy. Często mamy do czynienia z dożywotnim zatrudnieniem w jednej firmie (często pozostaje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz