Rozkaz-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozkaz-opracowanie - strona 1 Rozkaz-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

rozkaz Kolizja między rozkazem a ochroną dóbr objętych ochroną prawa karnego ● Teoria bezwzględnego posłuszeństwa - „ślepych bagnetów” - żołnierz ma obowiązek wykonać każdy rozkaz bez względu na ocenę prawną tego rozkazu. Ten, kto wykonuje rozkaz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego wykonanie. U podstaw tej teorii leży domniemanie, że przełożony nie może wydać rozkazu naruszającego normy prawne. ● Teoria „myślących bagnetów” - najważniejsza jest ochrona porządku prawnego. Rozkazobiorca upoważniony jest do wykonania tylko rozkazów nie stanowiących naruszenia prawa, rozkazobiorca powinien sam dokonać oceny, czy rozkaz jest bezprawny, jeżeli wykona rozkaz bezprawny - ponosi za to odpowiedzialność. ● Teoria umiarkowanego posłuszeństwa ٱ Rozkazobiorca odpowiada wtedy, kiedy fakt bezprawności czynu opartego na rozkazie obejmował świadomością ٱ Okoliczność „rozkaz jest bezprawny” obejmował nieświadomością/ nieumyślnością - co najmniej mógł przewidzieć, że rozkaz jest bezprawny Kodeks karny wojskowy z 1944 r. - zasada bezwzględnego posłuszeństwa Kodeks karny z 1969 r. - część wojskowa - teoria umiarkowanego posłuszeństwa - art. 290. Kodeks karny z 1997 r. - art. 6 przepisy wprowadzające ujednoliciły przepisy dotyczące działania na rozkaz. Art. 318, 334 k.k. - sprawca działający na rozkaz przestępstwa nie popełnia jeżeli jego czyn jest wykonaniem rozkazu, ale nie ma uchylenia przestępności czynu jeżeli wykonując rozkaz popełnia czyn zabroniony, chce go popełnić albo przewidując możliwość popełnienia czynu zabronionego na to się godzi, natomiast zachowanie się nieumyślne wykonawcy rozkazu wyłącza przestępczość czynu. W przypadku wyraźnego przestępczego rozkazu, gdy żołnierz ma świadomość jego charakteru, może on odmówić jego wykonania bądź nie wykonać. Nie ponosi on wtedy konsekwencji niewykonania rozkazu z art. 343 k.k. Rozkaz przestępczy żołnierz może wykonać, ale np. niezgodnie z jego treścią - tak, aby złagodzić skutki rozkazu. Wtedy popełnia przestępstwo, ale no okoliczność złagodzenia skutków rozkazu może nastąpić złagodzenie kary lub odstąpienie od wymierzenia kary. Za wykonanie rozkazu sprzecznego z przepisami prawa rozkazujący odpowiada w pełni na zasadzie tzw. sprawstwa polecającego. Za wyłączeniem winy opowiadają się zwolennicy normatywnego ujmowania winy, inni opowiadają się za wyłączeniem bezprawności. Normatywiści - wypełnienie rozkazu obwarowane jest pociągnięciem sprawcy do odpowiedzialności za popełnienie odrębnego przestępstwa niewykonania rozkazu. Ta presja odpowiedzialności karnej sprawia, że mamy do czynienia z tzw. anormalną sytuacją motywacyjną. Skoro ta sytuacja występuje, nie można postawić sprawcy zarzutu, że naruszył prawo, w związku z tym nie ma winy.

(…)

… w skład systemu norm wyraźnie deklarujących ustawowe zezwolenie na określone zachowania.
Normatywiści uważają, że przeciwko czynowi wynikającemu z rozkazu dopuszczalna jest np. obrona konieczna, ponieważ jest to zachowanie bezprawne ale niezawinione (wyłączające winę).
Rozkazodawca ponosi odpowiedzialność niezależnie od tego, czy rozkazobiorca odpowiada za wykonanie rozkazu, czy nie.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz