Anormalna sytuacja motywacyjna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3500
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Anormalna sytuacja motywacyjna - strona 1 Anormalna sytuacja motywacyjna - strona 2 Anormalna sytuacja motywacyjna - strona 3

Fragment notatki:

ANORMALNA SYTUACJA MOTYWACYJNA Jednym z warunków przypisania sprawcy czynu winy jest wymagalność zgodnego z prawem zachowania się, którą uchylać może znalezienie się człowieka w obliczu niebezpieczeństwa lub ostrego konfliktu interesów, a więc a anormalnej sytuacji motywacyjnej. Obowiązek wykonania rozkazu wiąże się z panującą w wojsku zasadą dyscypliny i podporządkowania. Związanie żołnierzy rozkazami przełożonych służy utrzymaniu dyscypliny w wojsku, z drugiej zaś strony stwarza sytuację silnego nacisku psychologicznego na podwładnych, który należy uwzględnić, gdy w wykonaniu rozkazu naruszyli oni prawo. Kolizja między rozkazem a ochroną dóbr objętych ochroną prawa karnego ● Teoria bezwzględnego posłuszeństwa - „ślepych bagnetów” - żołnierz ma obowiązek wykonać każdy rozkaz bez względu na ocenę prawną tego rozkazu. Ten, kto wykonuje rozkaz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego wykonanie. U podstaw tej teorii leży domniemanie, że przełożony nie może wydać rozkazu naruszającego normy prawne. Odrzucona przez Międzynarodowy Trybunał Wojskowy, tzw. Trybunał Norymberski art.. 8 - podstawowa zasada prawa narodów. Okoliczność że żołnierz otrzymał rozkaz zabijania lub znęcania się z pogwałceniem prawa, nie może ekskulpować od dokonanych zbrodni zarówno rozkazodawcy, jak i wykonawcy rozkazu. Miernikiem odpowiedzialności jest nie samo istnienie rozkazu, lecz możliwość dokonania faktycznego wyboru przy powziętej decyzji.. ● Teoria „myślących bagnetów” - najważniejsza jest ochrona porządku prawnego. Rozkazobiorca upoważniony jest do wykonania tylko rozkazów nie stanowiących naruszenia prawa, rozkazobiorca powinien sam dokonać oceny, czy rozkaz jest bezprawny, jeżeli wykona rozkaz bezprawny - ponosi za to odpowiedzialność. ● Teoria umiarkowanego posłuszeństwa ٱ Rozkazobiorca odpowiada wtedy, kiedy fakt bezprawności czynu opartego na rozkazie obejmował świadomością ٱ Okoliczność „rozkaz jest bezprawny” obejmował nieświadomością/ nieumyślnością - co najmniej mógł przewidzieć, że rozkaz jest bezprawny Kodeks karny wojskowy z 1944 r. - zasada bezwzględnego posłuszeństwa Kodeks karny z 1969 r. - część wojskowa - teoria umiarkowanego posłuszeństwa - art. 290. Kodeks karny z 1997 r. - art. 6 przepisy wprowadzające ujednoliciły przepisy dotyczące działania na rozkaz. Art. 318, 334 k.k. - Art. 318. Nie popełnia przestępstwa żołnierz, który dopuszcza się czynu zabronionego będącego wykonaniem rozkazu, chyba że wykonując rozkaz umyślnie popełnia przestępstwo. Art. 334.

(…)

… zabronionego określonego w § 1 lub 2,
podlega karze ograniczenia wolności, aresztu wojskowego albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 3 następuje na wniosek dowódcy jednostki.
Granice związania rozkazem określa ściśle interpretacja pojęcia rozkazu ART. 115
§ 18. Rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo żołnierzowi…
… wynikającemu z rozkazu dopuszczalna jest np. obrona konieczna, ponieważ jest to zachowanie bezprawne ale niezawinione (wyłączające winę).
Rozkazodawca ponosi odpowiedzialność niezależnie od tego, czy rozkazobiorca odpowiada za wykonanie rozkazu, czy nie.
Art. 343.
§ 1. Żołnierz, który nie wykonuje lub odmawia wykonania rozkazu albo wykonuje rozkaz niezgodnie z jego treścią,
podlega karze aresztu wojskowego…
… z przepisami prawa rozkazujący odpowiada w pełni na zasadzie tzw. sprawstwa polecającego.
Za wyłączeniem winy opowiadają się zwolennicy normatywnego ujmowania winy, inni opowiadają się za wyłączeniem bezprawności.
Normatywiści - wypełnienie rozkazu obwarowane jest pociągnięciem sprawcy do odpowiedzialności za popełnienie odrębnego przestępstwa niewykonania rozkazu. Ta presja odpowiedzialności karnej sprawia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz