Zasada III jedności - strona 82

Romantyzm - opis epoki

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1288

antycznego. Nie obowiązywała zasada trzech jedności: miejsca, czasu, akcji (jeden wątek fabularny, brak...

System polityczny Belgii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

federalnych na bazie regulacji dotyczących struktur państwa unitarnego. Dewiza Królestwa głosi, iż W jedności...

Teorie wykładni konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1974

, który wydał interpretowaną normę konstytucyjną Zasady wykładni konstytucji: 1)jedność konstytucji - zakaz...

Zaprowadzenie ładu przestrzennego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050

i harmonia, jedność i spójność miedzy sąsiadującymi elementami przestrzeni. Miedzy tymi elementami zachodzą...

Wprowadzenia do myśli indyjskiej

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1554

się do całości - nieustannie zmierza do uchwycenia ostatecznej jedności i syntezy poznawanej całości. W związku...

Filozofia - egzamin 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1862

→ Parmenidesa, który z jego idei jedności stworzył doktrynę filozoficzną. PARMENIDES Z ELEI   (ok. 540-470 p.n.e...

Kultura polityczna (1)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

i zakresu da się zredukować pojęcie jedności, aby zachowało ono jeszcze sens rzeczywisty i operatywny...