Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa - strona 3

Problem rolnictwa a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

).W ich rezultacie do końca czerwca 1999 r. przejęto do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 3753 tys. ha...

Test z prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1288

decyzji administracyjnych właścicielem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa państwową osobą prawną Umowa...

Kolokwium USTAWY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; 3...

PRAWO CYWILNE - RZECZOWE

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1897

jej gospodarowanie zasobem własności rolnej Skarbu Państwa. W ustawie uregulowano różne formy zagospodarowania zasobu...

Skrypt obszerny(2) - Prawo

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1519

PRAWO ROLNE 1. Pojęcie, przedmiot i źródła prawa rolnego DEFINICJA STATYCZNA Prawo rolne to całokształt norm prawnych regulujących stosunki społeczne związane z kształtowaniem ustroju rolnego, w tym także produkcji rolnej i rynku rolnego, a także związane z kształtowaniem większej przestrzeni pr...

Encyklopedia rachunkowości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria zarządzania i organizacji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

W    WALUTA Jednostka pieniężna będąca prawnym środkiem płatniczym w danym kraju, a także taka, która została wycofana z obiegu, ale podlega wymianie. Z punktu widzenia danego kraju wyróżnia się: 1) w. krajową, czyli pieniądze będące w danym kraju prawnym środkiem płatniczym (np. w Polsce - waluta ...