Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa - strona 4

Dochody JST-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

i miastom na prawach powiatu wyłączono: mienie Skarbu Państwa wchodzące w skład zasobu Własności Rolnej...

Egzamin 2009 a

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Własności Rolnej Skarbu Państwa. Formy rolniczego zagospodarowania zasobów. Sprzedaż mienia Oddanie mienia...

Podatki lokalne - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2072

Własności Rolnej Skarbu Państwa, ciąży odpowiednio na Nadleśnictwach faktycznie władających nieruchomościami...

Podatki i opłaty loklane

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3087

Własności Rolnej Skarbu Państwa (na 5 lat)[13]. Grunty powstałe z zagospodarowania nieużytków (na 5...

Podatki lokalne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • System podatkowy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2436

Własności Rolnej Skarbu Państwa, ciąży odpowiednio na Nadleśnictwach faktycznie władających nieruchomościami...

Podatki - opłaty lokalne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2793

dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących...

Finanse

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2653

Dokładna tematyka notatki jest następujaca: środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych, środkami publicznymi są, dochody, publiczne, daniny publiczne, pozostałe dochody, wydatki publiczne, rozchody publiczne, deficyt sektora finansów publicznych, nadwyżka sektora finansów pub...

Gospodarka Nieruchomościami

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • dr inż. Michał Żak
 • Gospodarowanie nieruchomościami
Pobrań: 322
Wyświetleń: 4403

W poniższym załączniku znajdują się opracowane pytania egzaminacyjne na podstawie notatek. Całość podzielona jest na trzy bloki, z każdego zestawu losuje się po jednym pytaniu ( czyli łączna ilość pytań na egzaminie wynosi 3). Dokument odpowiada na pytania takie jak min.: co rozumiemy pod określe...