Zanieczyszczenia wody - strona 19

Turystyka na obszarach chronionych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Małgorzata Zawilińska
 • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

:  Zanieczyszczenie wody (udział gospodarki – tankowce, erozje gleby, ścieki)  Połów ryb (det. materiałów wybuchowych...

Bezpieczeństwo ekologiczne - wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Kaczorowska
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1064

zanieczyszczenia wody jak barwa, mętność, odczyn, twardość, stężenie jonów żelaza i manganu, chlorków, amoniaku...

Nonylofenol w środowisku

 • Uniwersytet Gdański
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1722

al. (2003) Zanieczyszczenia wody • Większość badań skupia się na identyfikacji nonylofenolu...

Chemia wody egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia wody
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

w nich występujących niż wody podziemne. Poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych koreluje (zależy od) ze sposobem...

Ścieki przemysłowe

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Andrzej Gajewski
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

urządzeń oraz instalacji posadzek w zakładach, 3.zanieczyszczenia wód chłodniczych, 4.procesów związanych...

Bezpieczeństwo Państwa - kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1260

wskaźniki zanieczyszczenia wody? 27. Jakie znasz chemiczne przekształcenia gleby? 28. Jakie znasz...