Zamiar ewentualny a lekkomyślność - strona 4

System prawa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 574

bezpośredni (dolus directus) - chce popełnić czyn Zamiar pośredni/ewentualny (dolus eventualis) - przewiduje...

PRAWO KARNE - Proces karny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Jakub Chwalba
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

go za to przestępstwo i ewentualne wykonanie kary lub środków karnych oraz środków zabezpieczających. ŚRODKI KARNE...

Wykroczenia-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1288

się na to (zamiar ewentualny) - nieumyślne - sprawca nie ma zamiaru, polega na naruszeniu pewnych reguł ostrożności...

Prawo karne i jego funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

- nie mając zamiaru popełnienia przestępstwa, popełnia je wskutek niezachowania ostrożności LEKKOMYŚLNOŚĆ...

Prawo karne [skrypt]

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 3311
Wyświetleń: 3906

(czyn, czyli zachowanie kierowane wolą) formy winy umyślnej (bezpośredni i ewentualny) zamiar...

Zabójstwo - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

oraz to, czy sprawca obejmowal taki skutek swym zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym, patrz wyżej). Nie jest istotny...