Zalesianie - strona 8

Opracowane zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 98
Wyświetleń: 980

, ponad połowa to lasy eukaliptusowe; wprowadza się zalesianie terenów pozrębowych importowanymi gatunkami drzew...

Problem rolnictwa a Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

się zalesiania swoich gruntów będą dokonywane (w zależności od sytuacji regionalnej i dostępnych środków...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Kawa
 • Integracja europejska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

zalesiania gruntów użytkowanych do celów rolniczych. Jednym z elementów realizacji Spójnej Polityki...

Tematy na 2 kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Richert
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 840

kontynuacja eliminowania freonów -zahamowanie procesu wycinania lasów, oraz podjęcie racjonalnego zalesiania...

Bioróżnorodność - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Kubica
 • Biologia z elementami mikrobiologii
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1456

tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się nowych (w tym obcych) gatunków i zalesianiu ekosystemów...

środowisko naturalne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jakub Palarski
 • Podziemne magazyny i składowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

sposobem zagospodarowania hałd jest zalesianie, które ma pozytywny wpływ na krajobraz i prowadzi...

Aktywizacja zawodowa absolwentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

) przy zalesianiu i konserwacji lasów. Ważnym czynnikiem aktywizującym rynek pracy ma być regulacja z nowej ustawy...