Referat - Polska w negocjacjach w sprawie zmian klimatu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - Polska w negocjacjach w sprawie zmian klimatu - strona 1 Referat - Polska w negocjacjach w sprawie zmian klimatu - strona 2 Referat - Polska w negocjacjach w sprawie zmian klimatu - strona 3

Fragment notatki:

Karolina MARCJANIK I rok MDSSM Grupa III Nr albumu 207727
POLSKA W NEGOCJACJACH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU
( na podstawie artykułu Macieja Sadowskiego i Wojciecha Ponikiewskiego - „Sprawy Międzynarodowe" nr 1/98)
Aktualnie istnieją cztery podstawowe zagrożenia środowiska naturalnego, to jest niszczenie warstwy ozonowej, zanikanie różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie wód międzynarodowych i ocieplenie klimatu.
Najwięcej emocji i kontrowersji budzi problem ocieplenia klimatu z uwagi na swój globalny charakter. Przeciwnicy teorii ocieplenia twierdzą, że obserwowany wzrost temperatury mieści się w granicach naturalnej zmienności i nie jest efektem działań człowieka. Natomiast eksperci z ośrodka badań klimatu w Instytucie Maxa Plancka w Hamburgu są prawie pewni, że ocieplenie mające miejsce w ciągu ostatnich 20-30 lat nie jest wynikiem naturalnej zmienności.
RAPORTY MIĘDZYNARODOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ZMIAN KLIMATU
Powstały w końcu lat 80-tych Międzynarodowy Zespół do spraw Zmian Klimatu miał za zadanie ocenę wyników badań naukowych nad zmianami klimatu, przewidywanie przyszłych zmian i ewentualne przystosowanie do nich społeczeństw oraz opracowanie metod ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
W 1990 r. Zespół opublikował swój pierwszy raport odnośnie wpływu zmian klimatu na przyrodę i na działalność człowieka oraz metod zapobiegania tym zmianom i adaptacji do nich. W raporcie znalazły się tezy, iż m. in.
efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym, umożliwiającym życie na ziemi,
emisja gazów cieplarnianych, będąca efektem działań człowieka, stale wzrasta, potęgując efekt cieplarniany,
emisje dwutlenku węgla powodujące ocieplenie klimatu w 50% pochodzą z działalności człowieka,
aby utrzymać koncentrację gazów cieplarnianych na stałym poziomie, należy zredukować emisję dwutlenku węgla o ok. 60%, a metanu o ok. 15%,
średnia globalna temperatura powietrza wzrosła w ciągu ostatnich 100 lat od 0,3 do 0,6 °C.
Zgodnie z analizami najcieplejszym rokiem w historii był rok 1995, a lata 80 i 90-te były najcieplejszymi dziesięcioleciami od ponad 150 lat. W latach 1976 - 1987 objętość lodu morskiego zmniejszyła się o ok. 15%, a zasięg lodów w Arktyce o ok. 2%. Niepokojące jest również odrywanie się od lodu szelfowego Antarktydy coraz większych pól lodowych o powierzchni przekraczającej setki km 2 . Wzrost temperatury w obu regionach polarnych jest szybszy niż w innych regionach świata i przekracza 1,5°C na dziesięciolecie. Raport Zespołu przyjął, iż w stosunku do obecnego poziomu emisji gazów cieplarnianych, temperatura będzie wzrastać prawdopodobnie o 0,3° C w ciągu dziesięciolecia, czyli szybciej niż przez ostatnie 10 tys. lat. W tej sytuacji do końca XXI w. średnia globalna temperatura wzrośnie o 3° C. Zmiany temperatury będą jednak zróżnicowane w zależności od regionu.

(…)

… technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii,
stopniowego eliminowania barier rynkowych utrudniających redukcje emisji w sektorach gospodarczych, w tym wycofywania się z dotacji,
tworzenia zachęt do wdrażania reform gospodarczych sprzyjających redukcji emisji gazów,
podejmowania działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów w transporcie,
ograniczenia emisji metanu z wysypisk…
… do atmosfery, gdyż wielkość redukcji w Europie Środkowej i Wschodniej, a szczególnie w Rosji i na Ukrainie przewyższa stopy redukcji, które mają obowiązywać po wejściu w życie Protokołu. Z tego powodu ta propozycja Polski została odrzucona.
OSTATECZNA WERSJA PROTOKOŁU Z KIOTO
Państwa wymienione w aneksie I zobowiązały się do zmniejszenia emisji 6 gazów cieplarnianych w latach 2008 - 2012, łącznie o ok. 5,2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz