Zalesianie - strona 5

Przyroda Polski-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Barbara Jadczak
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

) , ograniczenie zamiany gruntów leśnych przez stosowne opłaty , oraz zalesianie terenów bezleśnych...

Ochrona środowiska w Polsce

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie, tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia...

Leśnictwo w Dwudziestoleciu międzywojennym

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Justyna Nowakowska
 • Historia leśnictwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1834

, zamiany na grunty orne oraz zalesianie nieużytków. W latach 1924-1937 obszar lasów państwowych zwiększył...

Polityka rolna Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

Rolną, wydatki związane z zalesianiem, koszty wcześniejszych emerytur dla rolników. Sekcja Orientacji...

Polityka Strukturalna - referat

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3416

unijnych (np. wspomaganie pieniężne, szkolenia zawodowe, zalesianie i ochrona lasów, wspomaganie młodych...

Istota agrobiznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

i promocja, programy rolnośrodowiskowe i zalesianie. W programie PHARE 2000 znaczne środki przeznaczone...

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

na których ta działalność jest trudniejsza. Dopłaty za zalesianie gruntów Dopłaty za scalanie gruntów Za samodzielne...