Zalesianie - strona 6

Fundusze strukturalne UE

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Kawa
  • Integracja europejska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1526

zawodowe, zalesianie i ochrona lasów, wspomaganie młodych rolników); CEL 5b - pomoc w rozwoju i zmianach...

Leśnictwo pod zaborem pruskim

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • dr inż. Justyna Nowakowska
  • Historia leśnictwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

przez państwowe władze admini­stracyjne. Ustawa zobowiązywała do odnawiania lasów i zalesiania gruntów...

Powtarzające się pytania na egzaminie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
  • Prawo rolne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

towarzyszących ( renty strukturalne, zalesianie, itp.) Formą pomocy finansowej real. przez SAPARD jest? Przepisy...