Zakład poprawczy - strona 4

Administracja spraw ochrony zdrowia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2590

kategorię stanowią osoby uzależnione od alkoholu umieszczone w zakładach poprawczych i schroniskach...

Ubóstwo i pomoc społeczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • Polityka gospodarcza i społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1316

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno...

Prawo karne dla nieletnich

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

popełnionego czynu, sąd może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym. Jeżeli jednak sprawca (nieletni...

Przestępczosć nieletnich - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

może orzec o umieszczeniu go w zakładzie poprawczym, je¶li przemawiaj± za tym taki okoliczno¶ci jak: ·...