Zakład opieki zdrowotnej - strona 7

Swoboda zawierania umów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

ta zauważalna jest w zakładach opieki zdrowotnej - konkurs na stanowisko np. ordynatora. Ustawa 21.11.2008r...

Odpowiedzialność odszkodowawcza - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Katarzyna Bagińska
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1610

opieki zdrowotnej za błędy lekarza Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez decyzje lub orzeczenia...

Organy powiatu, rada powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

. Do jednostek organizacyjnych należą także: domy pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły...

Podstawy ogłoszenia upadłości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Skarbu Pań­stwa, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej...

Pojęcie osoby prawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 938

; dla przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki...

Aparat pomocniczy Prezydenta RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1806

on i członkowie jego rodziny prawo do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach jakie obejmują...

Ognisko epidemiczne - omówienie

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3542

cywilna zakładów opieki zdrowotnej za zakażenia zakładowe Do polskich sądów wpływa corocznie ponad 1300...

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2758

społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 3) rejestru dłużników...