Zadatek - strona 3

Opracowanie na kolokwium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

1)Przybysz z ziemi Libia daje właścicielowi zadatek, aby (ut) zawrzeć umowę Advena ex terra Libya...

Wadium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

jako swoiste, dodatkowe zastrzeżenie umowne najbardziej zbliża się do instytucji zadatku uregulowanego w art...

Powstanie zobowiązań z umów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1078

zabezpieczenie interesu wierzyciela i ułatwienie mu realizacji jego roszczeń65. Zaliczamy do nich zadatek, umowne...

Umowa sprzedaży konsumenckiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3542

rzeczy oraz czas i sposób zapłaty. Dodatkowe punkty umowy mogą przewidywać obowiązek wpłaty zadatku...

Kontrakty konsensualne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

się wzajemnie do przeniesienia na własność sprzedawcy pewnej kwoty pieniężnej tytułem ceny. Zadatek...

Obrót wierzytelnościami- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Marzena Czarnecka
 • Obrót wierzytelnościami
Pobrań: 196
Wyświetleń: 791

umowy lub uelastycznienie więzi prawnej łączącej strony Zadatek - w braku odmiennego zastrzeżenia...