Zachowanie organizacyjne - strona 6

Zachowanie organizacyjne- wykłady

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • mgr Marcin Żmigrodzki
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 7504

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE LITERATURA: 1. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998...

Motywowanie i wynagradzanie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

1      MOTYWOWANIE I WYNAGRADZANIE      CZĘŚĆ I    WSTĘP    W funkcjonowaniu organizacji wykorzystujących do realizacji swych celów ludzką  pracę bardzo dużą rolę odgrywają procesy motywowania pracowników.  M  otywacja  wywodzi się od słowa  movere , co oznacza ,,poruszać się”, ale także od  se  mo...

Kierowanie a przywództwo

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Stanisław Kania
 • Psychologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

organizacyjnego Osoba * środowisko społeczne = zachowanie organizacyjne Zachowanie organizacyjne jest funkcją...

Władza kierowania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Stanisław Kania
 • Psychologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

się nie zmieni, a tym samym nie zmieni się styl kierowania. Zachowania organizacyjne człowieka w firmie zespoły...

Kierowanie - Funkcje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Tadeusz Sokołowski
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

■ ocenę i dobór kandydatów na stanowiska, 5■ szkolenie i dokształcanie pracowników, modyfikowanie zachowań...