Zabór rosyjski warunki życia - strona 13

Prasa w Królestwie Polskim

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
  • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

) oraz pozbawienie możliwości ukazywania się prasie obcej. Najważniejsze znaczenie w życiu umysłowym Królestwa miały...

Rewolucja październikowa w Rosji 1917

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
  • Historia Kościoła
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1407

należało je także dostosować do nowych warunków życia i działania Kościoła. Episkopat światowy uzyskał...

Twórcy nauki o zarządzaniu - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Hanna Dobaczewska
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1456

pracy i płacy. Interesowały go także warunki życia robotników poza zakładem pracy. Postulował stworzenie...