Zabór rosyjski warunki życia - strona 14

I Wojna Światowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316

i goniła już ostatnimi siłami. Nie było już praktycznie żadnych rezerw ludzkich. W takich warunkach...

Rozbiory, KEN- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1344

. Głównym ogniskiem życia naukowego w zaborze rosyjskim po upadku kraju było Wilno. Rolę tę odgrywało...

Historia Polski XIX w.

 • Uniwersytet Łódzki
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2863

, odróżniała ją od arystokracji i ziemiaństwa brak majątku, od burżuazji styl życia, od drobnomieszczaństwa...

Pojęcia i systemy pedagogiczne - historia

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • dr hab. Czesław Kępski
 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

początkowych (461 474 uczniów) i 289 szkół średnich z 67 399 uczniami. W Rosji i w zaborze rosyjskim (Królestwo...

Podział terytorialny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1589

ludności, ale nie można jednak nie uwzględniać warunków lokalnych. Podział odgrywa wpływ na rozwój...