Nauki prawa administracyjnego - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauki prawa administracyjnego - omówienie (I sem) - strona 1 Nauki prawa administracyjnego - omówienie (I sem) - strona 2 Nauki prawa administracyjnego - omówienie (I sem) - strona 3

Fragment notatki:

Nauka prawa administracyjnego- geneza:
-powstała w konsekwencji wyodrębnienia prawa administracyjnego;
-jest młoda, powstała dopiero w XIX w;
-nauka ta wykorzystywała osiągnięcia kameralistów i policystów w zakresie związanym z zagadnieniami prawnymi;
-jej rozwój przebiegał różnie w różnych krajach:
Francuzi opisywali obowiązujące przepisy prawne, starali się usystematyzować;
w państwach niemieckich dociekania teoretyczne, filozoficzne;
na ziemiach polski- nurt społeczno- intelektualny (pozytywizm warszawski);
-różne metody badawcze;
-Francja:
dążenie do uporządkowania przepisów;
opisowość i szczegółowość;
praktyczność, jako elastyczne formułowanie pojęć i konstrukcji teoretycznych;
uprzywilejowanie problematyki sądownictwa administracyjnego i jego szybki rozwój; podstawy zaskarżania; analiza orzeczeń;
-Niemcy:
opóźnienie w stosunku do Francji z powodu rozdrobnienia kraju;
wolniejszy rozwój;
sięgano do rozwiązań francuskich;
przeplatanie się starych elementów z nauką policji i kameralistyki;
metoda badań z Francji- metoda systematycznego opisu; pierwszy zastosował von Stein; ale stopniowo zaczęto ją zastępować metodą prawniczą, charakterystyczną dla prawa prywatnego;
część spraw administracyjnych oddano pod kompetencje sądów cywilnych; duży wpływ podejścia cywilistycznego;
-Rosja:
rozwój inny niż w państwach Europy Zachodniej;
bezpieczniej było koncentrować się na aparacie państwowym niż na funkcjonowaniu i strukturze monarchii rosyjskiej;
II fazy:
=I tłumaczenia dzieł Zachodu;
=II samodzielne prace pod wpływem koncepcji nauki policji;
-Polska:
kształtuje się pod zaborami- Polscy naukowcy tworzą na obcych uczelniach; koncentrowali się na problemach teoretycznych; trudne warunki do kształtowania się- cenzura, 3 różne państwa;
widać rys patriotyzmu;
po 1918 powstają polskie uniwersytety; polscy naukowcy koncentrują się w Krakowie i we Lwowie, gdzie podejmowano zagadnienia prawno-ustrojowych związanych z powstaniem RP;
zajmowali się przeobrażeniami dotychczasowych osiągnięć z zakresu aparatu państwowego, a także tworzenie nowych w ramach działów prawa administracyjnego;
w gruncie rzeczy trzeba było tworzyć nowe prawo ustrojowe, formalne i materialne;
powstało dużo monografii z powodu nadmiaru problemów;
=teoria aktu administracyjnego;
=samorząd terytorialny;
=zakłady administracyjne;
=postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne;


(…)

… załatwiania spraw;
-decyzja administracyjna jako akt kończący postępowanie;
-zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia;
-źródła obowiązków poddanych egzekucji administracyjnej;
-środki egzekucyjne;
-zasady stosowania środków egzekucyjnych;
-ochrona praw zobowiązanego;
-postępowanie sądowoadministracyjne:
>kognicja sądów administracyjnych;
>konstrukcja strony postępowania sądowoadmnistracyjnego;
>ochrona…
… administracyjnego:
-okres międzywojenny:
>etap I- rozpoczęli pracę jeszcze pod zaborami; Feliks Ochimowski, Aleksander Migilnicki, Tadeusz Hilarowicz, Józef Buzek, Leopold Jawoski, Kazimierz Władysław Kumaniecki;
>etap II- Jaworski, Kumaniecki, Bohdan Wasiutyński, Jerzy Stefan Langrod, Szczęsny Wachholz, Wasiutyński, Jerzy Panejko, Tadeusz Bigo, Hilarowicz, Wit Klonowiecki, Marian Zimmermann;
-okres II wojny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz