Złoty wiek - strona 6

Historia medycyny

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1547

podmiotem państwa, dobro państwa mierzone dobrem obywateli. VI/V w. p.n.e. - złoty wiek ateński, Homer...

Husytyzm - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1239

to na późniejsze pokolenia. Polska myśl polityczna złotego wieku Złoty wiek, nazwa wskazuje, że działy się wielkie...

Polskie odrodzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

haseł „złotego wieku” łączył dyktaturę szlachty ze średniowieczną doktryną papalną ...

Socjalizm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 938

Socjalizm utopijny Claude Henri Saint-Simon Złoty wiek dopiero nadejdzie, ale trzeba przebudować...

Sztuka XX wieku surrealizm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1197

andaluzyjski 1928 i Złoty wiek 1931, interesuje się taszyzmem Aparat i ręka 1927 Krew jest słodsza od miodu...

Czas w myśli greckiej II

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Albert Gorzkowski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

się motywem złotego wieku lub Kronosa - stosowanie i przekształcanie tradycyjnych idei dotyczących czasu...

Wykład - XIII wiek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

XIII wiek Dojrzałe systemy filozoficzne, „złoty wiek” scholastyki. Powstają uniwersytety: Paryż...

Sokrates - życie i poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1008

: rozkwit demokracji ateńskiej nazywany złotym wiekiem demokracji ateńskiej; kończy się gwałtownie procesem...