Wzrost zubażający

note /search

Teorie MSG cz.2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2135

gospodarczy, zmiana relacji cen); o wzrost zubażający (zjawisko zauważył J. Bhagwati - „Wolny handel...

MSG - Teoria Przewag Absolutnych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1645

ceny dobra importowanego w dużym kraju. Wzrost zubażający (J. Bhagwati):  Kraj rozwijający...