Wzór przemysłowy - strona 7

Prawo własności intelektualnej

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2002

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1) (tekst jednolity) Rozdział 1  Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartośc...

Ochrona własności intelektualnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aneta Suchoń
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 1596
Wyświetleń: 3010

ludzkiej, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, jak również do nazw...

Rozne pojecia

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

wyłącznychzezwalająca na korzystanie z praw wyłącznych do wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i topografii...

Ochrona własności intelektualnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 406
Wyświetleń: 6328

Pierwszy plik to ustawa o zwalczaniu nieuczciwej korupcji. Drugi plik to test zamknięty z odpowiedziami, składający się 160 pytań. Ostatni plik zawiera wyjaśnienie definicji takich jak: prawo autorskie, wynalazek, patent, dozwolony użytek osobisty, . znak towarowy, prawo ochronne na znak towar...

Ochrona własności intelektualnej

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 6517

intelektualnych chronią: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe (i usługowe), oznaczenia...

Wykład - Gałęzie prawa cywilnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, zwalczanie nieuczciwej...

Prawo publiczne gospodarcze - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aldona Piotrowska
 • Prawo publiczne gospodarcze
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 2436

użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa, oznaczenia pochodzenia...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2121

zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie: ochronnym wzoru użytkowego 139. Aby wzór przemysłowy mógł byd wpisany...