Wykroczenie skarbowe - strona 10

Źródła prawa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

i wymiaru sprawiedliwości, jak należy wykonywać prawomocne orzeczenia karne. Wykroczenie skarbowe do 7500zł...

Czynny żal karny skarbowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 847

ujawniony fakt popełnienia przestępstwa czy wykroczenia skarbowego, znamy osobę sprawcy, natomiast fizycznie...

Prawo i postępowanie karne skarbowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6111

z tym i penalizuje 2 typy zachowań nagannych, czyli przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Różnica...

Nadzwyczajne środki zaskarżenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

o przestępstwo skarbowe jak i wykroczenie skarbowe 1. Podział : a) zwyczajna - termin do jej wniesienia wynosi 30...

Zabezpieczenie majątkowe - uwagi ogólne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Jolanta Jeż-Ludwichowska
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330

lub wykroczenia skarbowego. Przepis ten nie wymaga uzasadnionego podejrzenia, mając jednak na względzie...

Podział prawa karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

przedmiotowych reguluje problematykę odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, tzn. czyny...

Komórki organizacyjne urzędu skarbowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

organizacyjnej spraw karnych skarbowych: - prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe...

Prawo karne skarbowe-opracowanie3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Magdalena Błaszczyk
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1071

pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym...