Wydawnictwo Naukowe Scholar - strona 2

Rada Europejska - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Administracja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

, „Podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002. 2 Ibidem. 3 Ibidem. 4 M...

Przywództwo w administracji

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Administracja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

i społeczeństwo w systemie autorytarnym”; 4. Jerzy Szczupaczyński: „Władza i społeczeństwo”, Wydawnictwo Naukowe...

Psychologia głębi - praca

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2023

: wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. 6.      Dobroczyński, B. (1993). Ciemna strona psychiki. Geneza i historia idei...

Elity w Polsce

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2723

- Władza-Społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe ”Scholar”, Warszawa. 1996 Zob. J. Sztumski, Elity: ich miejsce...

Wykład - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

społecznych. 2/ H. Domański, Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007, Rozdział 12...

NATO

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1757

i świat Wydawnictwo Naukowe „Scholar” Warszawa 1997 4. Organizacje w stosunkach międzynarodowych praca...

Kapital spoleczny

 • Globalizacja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2779

(red.). 2002. Polacy wśród Europejczyków. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Juros, Andrzej. 2002...

Psychologia- Uczenie się

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Psychologia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2786

historii psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Mika, S. (1959). Generalizacja reakcji...