Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne - strona 3

Ntrodukcja gatunków obcych

 • Politechnika Gdańska
 • Ekologia zwierząt
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa Demel K. (1947), Życie morza, Wydawnictwo Instytutu Bałtyckiego...

Praca z uczniem trudnym- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2387

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997 „Wychowanie w samodyscyplinie” Thomas Gordon „Wychowanie bez...

Pedagogika serca, ogólna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1365

serca”. Nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych w Warszawie ukazała się w 1992 roku jej kolejna...

Unia Europejska - szansa dla Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

, Toruń 1997. Popiuk - Rysińska, I., Unia Europejska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998...

Przedsiebiorstwo sprywatyzowane - funkcjonowanie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Funkcjonowanie sprywatyzowanego przedsiębiorstwa ,,YYY” S.A. Spis treści WSTĘP str. 3 I Rozdział Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych str. 5 1.1. Istota i cel prywatyzacji str. 5 1.2. Metody - rodzaje prywatyzacji str. 8 II Rozdział Zakłady Lniarskie ,, YYY” S.A. 2.1. Historia przedsiębiorstwa ...