Praca z uczniem trudnym- pedagogika

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca z uczniem trudnym- pedagogika - strona 1 Praca z uczniem trudnym- pedagogika - strona 2 Praca z uczniem trudnym- pedagogika - strona 3

Fragment notatki:

Pojawiają się w niej takie zagadnienia jak: typy uczniów trudnych, metody nauczania uczniów trudnych, relacje z uczniem trudnym, Thomas Gordon, 12 metod blokad komunikacji interpersonalnej.

BAŁTYCKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W KOSZALINIE
TEMAT: Praca z uczniem trudnym.
Magdalena Kosmala
Edukacja wczesnoszkolna z
wychowaniem przedszkolnym
semestr II, gr. I W praktyce szkolnej coraz częściej spotykamy się z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze lub w nauczaniu. Wyrobili oni sobie negatywną postawę wobec siebie i wobec szkoły a w konsekwencji utracili motywację do nauki. Można wyodrębnić kilka typów uczniów trudnych:
uczniowie hałaśliwi, o bardzo dużym zasobie energii,
aktywni i bardzo rozmowni,
cisi, bierni i nieśmiali,
bez motywacji,
mało zdolni,
osamotnieni, odizolowani od grupy z powodu wad wymowy, kalectwa czy otyłości.
Takich uczniów jest coraz więcej, zarówno w przedszkolach, szkołach podstawowych jak i na wyższych szczeblach kształcenia. Problemowi temu towarzyszą jeszcze inne, bardziej skrajne zachowania jak alkoholizm czy narkomania. Dlatego też nauczyciele stając się coraz bardziej bezsilni czują większą potrzebę dowiedzenia się jak wzmocnić motywację uczniów trudnych tak, by mieli pozytywne nastawienie wobec siebie, szkoły i wychowawców. Pomóc tu może podejście oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu ich problemów.
Do tej pory nauczyciele z reguły nie byli przygotowywani do pracy z uczniami trudnymi, dlatego ich postępowanie było raczej intuicyjne, wspierane konsultacjami z innymi nauczycielami. Na tym tle pojawiają się frustracje nauczycieli dodatkowo wzmocnione brakiem czasu i coraz większą liczbą uczniów wymagających pomocy a także ogromnymi wymaganiami stawianymi przez władze oświatowe, dyrektorów placówek i rodziców. Wszystko, co nauczyciel robi w klasie ma znaczenie dla motywacji uczniów, bowiem oni reagują na to, kim jesteś, co robisz, i jak się czują w klasie. Motywacja jest wrodzona i trzeba ją raczej wyzwalać niż kształtować czy budować, dlatego tak ważne jest by uczeń miał zapewnione wszelkie warunki oraz troskę ze strony nauczycieli i grupy, z którą współpracuje. Nauczyciel w swych działaniach programowych powinien dążyć do wytworzenia pozytywnych relacji interpersonalnych, które najbardziej sprzyjają uczeniu się. Aby wychowawcy mogli t zrobić, sami muszą mieć poczucie kompetencji i panowania nad sytuacją. W motywowaniu do nauki najważniejsze są bardzo dobre stosunki między dorosłymi a młodymi. Nauczyciele pracujący z uczniami trudnymi muszą być w pełni oddani swej pracy i wierzyć, że uda im się dotrzeć do swych podopiecznych, których trudno jest motywować.


(…)

… nie są przygotowani do pracy z uczniami sprawiającymi jakiekolwiek trudności, dlatego często ich postępowanie jest intuicyjne, a intuicja nie zawsze prowadzi nas w dobrym kierunku. Niedokształcani w tym kierunku nauczyciele mogą wyrządzić uczniom z trudnościami więcej krzywd niż dobrego, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy.
Bibliografia
„Uczeń trudny” Barbara McCombs Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997
„Wychowanie w samodyscyplinie” Thomas Gordon
„Wychowanie bez porażek w szkole” Thomas Gordon Instytut Wydawniczy Pax Warszawa 1995
„Wychowanie bez porażek w praktyce” Thomas Gordon Instytut Wydawniczy Pax Warszawa 1996
„Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi” H. Rylke, G.Klimowicz Warszawa 1987
Inteligencja emocjonalna” Daniel Goleman Media Rodzina Warszawa 1997
„Charaktery” nr4(51…
zdrowia psychicznego. Działając w silnym stresie „wypala się” a kontakt z uczniami trudnymi sprawia mu przykrość.
Bardzo ważna jest aktywność rozumiana jako wrodzona tendencja człowieka do reagowania na zdarzenia i do nabywania poczucia podmiotowości i kompetencji. Jest to podstawa do kierowania samym sobą i postrzegania siebie jako podmiotu panującego nad wydarzeniami. Jeżeli uczeń ma negatywne zdanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz