Wyładowanie elektryczne

Technologia cz.4.1

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Procesy produkcyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

skoncentrowanym strumieniem plazmy, wytworzonej w kanale wyładowania elektrycznego. Ze względu na przeznaczenie...

Fizyka - emisja spontaniczna

  • Politechnika Gdańska
  • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

promieniowania jest na przykład jednoatomowy gaz pobudzony do świecenia metodą wyładowania elektrycznego (widmo...

Szumy - definicja i podział - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Jacek Krzysztofik
  • Podstawy telekomunikacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 973

zakłóceń atmosferycznych są wyładowania elektryczne między chmurą a ziemią. Zakłócenia powstałe pod wpływem...

Wykład - ozon - definicja, sem I

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Grażyna Wałkuska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1281

ultrafioletowego Słońca na cząsteczki atmosferycznego tlenu. Jest też wytwarzany przez wyładowania elektryczne...