Obróbka elektroerozyjna EDM - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3871
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obróbka elektroerozyjna EDM - omówienie - strona 1 Obróbka elektroerozyjna EDM - omówienie - strona 2 Obróbka elektroerozyjna EDM - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Obróbka elektroerozyjna EDM
Obróbka elektroerozyjna polega na wykorzystaniu wyładowań elektrycznych w cieczy dielektrycznej między narzędziem a przedmiotem obrabianym w celu usunięcia naddatku. Narzędzie będące elektrodą roboczą (erodą) jest katodą, przedmiot obrabiany - anodą. Ze względu na sposób wytwarzania impulsów prądowych prowadzących do wyładowań elektrycznych wyróżnia się dwie odmiany obróbki elektroerozyjnej:
Obróbkę elektroiskrową, nazywana również iskrowa,
Obróbkę elektroimpulsową, zwaną również impulsową.
Dobry dielektryk powinien mieć m.in. następujące cechy:
odpowiednią wytrzymałość dielektryczną (dużą stałą dielektryczną),
dobrą zdolność gaszenia łuku (dobre właściwości dejonizacyjne),
wysoką temperaturę zapłonu, d
dobre właściwości chłodzące,
odpowiednią trwałość,
nie powinien być chemicznie agresywny w stosunku do zespołów obrabiarki,
materiałów obrabianych i obsługi,
w wyniku pirolizy nie powinien wydzielać trujących gazów.
Elektrody są wykonane głównie z miedzi, mosiądzu lub grafitu, a cieczą dielektryczną jest na ogół nafta lub woda zdejonizowana. Obróbka erozyjna umożliwia kształtowanie części z materiałów uważanych za nieskrawalne i trudno skrawalne. Obróbkę elektroerozyjną wykonuje się na obrabiarkach zwanych drążarkami elektroerozyjnymi. Obrabiarki te są wyposażone w specjalne układy elektryczne, w których kluczową rolę odgrywa generator impulsów. Istnieją dwa podstawowe typy generatorów różniące się sposobem generowania impulsów: relaksacyjne, tzn. zależne z obwodem RC lub RLC (obróbka elektroiskrowa), impulsowe, tj. niezależne (obróbka impulsowa). Częstość wyładowań elektrycznych (impulsów) w generatorach relaksacyjnych zależy od stanu dielektryka w szczelinie międzyelektrodowej. Generatory impulsowe pracują z częstotliwością niezależną od stanu dielektryka i grubości szczeliny.
Najszersze zastosowanie znalazły dwie odmiany drążarek: elektrodrążarki drutowe oraz elektrodrążarki wgłębne. Zasada pracy elektrodrążarki drutowej polega na tym, że elektrodą roboczą jest przewijający się drut mosiężny o średnicy d = 0,2÷0,25 mm, przemieszczający się z określonym posuwem po torze zadanym programem obróbki. Elekrtodrążarki wgłębne są przeznaczone do wykonywania złożonych powierzchni o podwójnych krzywiznach.
Erozja elektryczna jest zjawiskiem fizycznym, zachodzącym pod wpływem wyładowań elektrycznych w zewnętrznych warstwach elektrod. Zjawisko to powoduje usuwanie tych warstw (w postaci mikrocząstek materiału) w wyniku parowania, topienia oraz rozpuszczania swobodnego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz