Elektrody oraz obróbka elektrochemiczna ECM-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrody oraz obróbka elektrochemiczna ECM-opracowanie - strona 1 Elektrody oraz obróbka elektrochemiczna ECM-opracowanie - strona 2 Elektrody oraz obróbka elektrochemiczna ECM-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Elektrody są wykonane głównie z miedzi, mosiądzu lub grafitu, a cieczą dielektryczną jest na ogół nafta lub woda zdejonizowana. Obróbka erozyjna umożliwia kształtowanie części z materiałów uważanych za nieskrawalne i trudno skrawalne. Obróbkę elektroerozyjną wykonuje się na obrabiarkach zwanych drążarkami elektroerozyjnymi. Obrabiarki te są wyposażone w specjalne układy elektryczne, w których kluczową rolę odgrywa generator impulsów. Istnieją dwa podstawowe typy generatorów różniące się sposobem generowania impulsów: relaksacyjne, tzn. zależne z obwodem RC lub RLC (obróbka elektroiskrowa), impulsowe, tj. niezależne (obróbka impulsowa). Częstość wyładowań elektrycznych (impulsów) w generatorach relaksacyjnych zależy od stanu dielektryka w szczelinie międzyelektrodowej. Generatory impulsowe pracują z częstotliwością niezależną od stanu dielektryka i grubości szczeliny.
Najszersze zastosowanie znalazły dwie odmiany drążarek: elektrodrążarki drutowe oraz elektrodrążarki wgłębne. Zasada pracy elektrodrążarki drutowej polega na tym, że elektrodą roboczą jest przewijający się drut mosiężny o średnicy d = 0,2÷0,25 mm, przemieszczający się z określonym posuwem po torze zadanym programem obróbki. Elekrtodrążarki wgłębne są przeznaczone do wykonywania złożonych powierzchni o podwójnych krzywiznach.
Erozja elektryczna jest zjawiskiem fizycznym, zachodzącym pod wpływem wyładowań elektrycznych w zewnętrznych warstwach elektrod. Zjawisko to powoduje usuwanie tych warstw (w postaci mikrocząstek materiału) w wyniku parowania, topienia oraz rozpuszczania swobodnego. Obróbka elektrochemiczna ECM
Obróbka elektrochemiczna ECM polega na wykorzystaniu zjawiska rozpuszczania anodowego powierzchni przedmiotu obrabianego w procesie elektrolizy. Przedmiot obrabiany (anoda) jest połączony z biegunem dodatnim źródła prądu stałego. Elektroda robocza (katoda) jest narzędziem połączonym z biegunem ujemnym. Przestrzeń międzyelektrodowa stanowi szczelinę roboczą i jest wypełniona elektrolitem. Elektrolitem mogą być wodne roztwory, np.: NaCl, Na2SO4, NaNO3.
Narzędzie (elektroda robocza) ma nadany kształt, który jest odwzorowany na powierzchni przedmiotu obrabianego przez roztwarzanie elektrochemiczne jego materiału. Typowe operacje technologiczne wykonywane na obrabiarkach do obróbki elektrochemicznej, to: kształtowanie złożonych powierzchni matryc, form odlewniczych metalowych, kształtowanie łopatek turbin silników odrzutowych ze stopów trudno obrabialnych, drążenie otworów (szczególnie o niekołowych przekrojach) frezowanie lub toczenie elektrochemiczne powierzchni o złożonych kształtach w materiałach nieskrawalnych. Innym rodzajem obrabiarek elektrochemicznych są obrabiarki do elektrochemicznego usuwania zadziorów i wygładzania powierzchni, zaokrąglania krawędzi, np. w otworach olejowych wałów korbowych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz