Techniki wytwarzania

note /search

Sprawozdanie - spawanie łukiem krytym

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Techniki wytwarzania
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4935

"Spawanie łukiem krytym polega na tym, że łuk jarzy się między elektrodą a materiałem spawanym pod warstwą topnika i jest na zewnątrz niewidoczny. Proces spawania łukiem krytym odbywa się półautomatycznie lub automatycznie. Stosuje się tu znacznie większą gęstość prądu niż przy spawaniu ręc...

Techniki wytwarzania - Analiza Termiczna

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Techniki wytwarzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3948

..Notatka to sprawozdanie z laboratorium z materiałoznawstwa. Przy analizie cieplnej wykorzystuje się zjawisko wydzielania lub pochłaniania ciepła przy przemianie fazowej. Ciepło to, zwane utajonym ciepłem przemiany wydziela się przy chłodzeniu i jest pochłaniane przy nagrzewaniu w ilości propo...

Obróbka elektrochemiczna ECM - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Techniki wytwarzania
Pobrań: 903
Wyświetleń: 5250

Obróbka elektrochemiczna ECM Obróbka elektrochemiczna ECM polega na wykorzystaniu zjawiska rozpuszczania anodowego powierzchni przedmiotu obrabianego w procesie elektrolizy. Przedmiot obrabiany (anoda) jest połączony z biegunem dodatnim źródła...

Obróbka elektroerozyjna EDM - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Techniki wytwarzania
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3997

Obróbka elektroerozyjna EDM Obróbka elektroerozyjna polega na wykorzystaniu wyładowań elektrycznych w cieczy dielektrycznej między narzędziem a przedmiotem obrabianym w celu usunięcia naddatku. Narzędzie będące elektrodą roboczą (erodą) jest katodą, przedmiot obrabiany - anodą. Ze względu na sposób...

Obróbka laserowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Techniki wytwarzania
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1904

Obróbka laserowa Obróbka laserowa polega na skierowaniu wysoko skoncentrowanej wiązki światła laserowego o bardzo dużej gęstości mocy: 108÷1014 W/m2 na powierzchni materiału. (Działanie lasera polega na wzmocnieniu światła za pomocą wymuszone...

Techniki wytwarzania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Techniki wytwarzania
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3689

BAT- huty zintegrowane NAJLEPSZE DOSTĘPNE TECHNIKI (BAT) WYTYCZNE DLA PRODUKCJI ŻELAZA I STALI HUTY ZINTEGROWANE Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Ministerstwo Środowiska Warszawa, luty 2005 r. NAJLEPSZE DOSTĘPNE ...

Spawanie łukiem krytym

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Techniki wytwarzania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4179

Laborka z technik wytwarzania Laboratorium z technik wytwarzaniaĆwiczenie nr TEMAT: SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM.OCENA DATA PODPIS1.) Charakterystyka spawania łukiem krytym. Spawanie łukiem krytym polega na tym, że łuk jarzy się między ...